16
Koppar
SynonymerCu 
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  11 - 23
 
RemissBeställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser   SystemSerum 
RemissordS-Koppar 
Provtagning och hantering Rör utan tillsats eller gelrör, 5 mL
Venöst
För en bättre medicinsk bedömning av kopparresultatet så analyseras alltid koncentrationen av ceruloplasmin på samma prov. Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Serum avhälls till plaströr. Provet förvaras kylt.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.  
 
MetodICP-MS
StorhetSubstanskoncentrationEnhetµmol/L
NPU-KodNPU01773  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2014-08-14 av Niklas Forsgard

Tillbaka  Startsida