172

Aminosyror

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Koniskt plaströr.

Provtagning

2 mL urin i rör utan tillsats, dygnsmängd eller stickprov, helst morgonurin.
För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077.

Hantering

Förvaras kylt eller fryst.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar alternativt Beställningsetikett.

Remissord

U-Aminosyror (list)

Metod

Metodtyp

Jonbytarkromatografi

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

09012

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Åldersberoende
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.