189
Acetoacetat
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  Se utlåtande
KommentarBedömning måste ske utifrån födointag.
 
BakgrundVid misstänkt fettsyraoxidationsdefekt analyseras acetoacetat och 3-hydroxismörsyra i samband med fasta eller katabolt tillstånd. Övriga indikationer för analys är misstänkta hyperketotiska tillstånd samt uppföljning vid behandling med ketogen kost.  
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar   SystemPlasma 
RemissordP-Acetoacetat 
Provtagning och hantering 5 mL (drar 3 mL) K2-EDTA vakuumrör
Venblod
Eftersom acetoacetat är en instabil förening måste analys ske inom 5 dygn efter provtagning. Analyseras endast tillsammans med 3-hydroxismörsyra och ska då analyseras på samma prov. Fria fettsyror kan också analyseras från detta prov.
Efter provtagning ställes röret omedelbart på is. Provet kylcentrifugeras vid 4 °C inom 20 min, plasman avskiljes och fryses, -20 °C.
Transporteras fryst till laboratoriet.  
 
MetodEnzymatisk
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetmmol/L
NPU-KodNPU01011  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2015-01-27 av Frida Oddhammar

Tillbaka  Startsida