208
Organiska syror, fraktionerade
SynonymerFenylpyruvat \ Homogentisinsyra \ Mevalonsyra \ Orotsyra \ 5-Oxoprolin \ Pyroglutaminsyra 
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  Se utlåtande
Referensintervallsinformation
Referensvärden för alla organiska syror i urin kan ej anges, utan provet måste bedömas efter det totala mönstret av ingående substanser, patientens ålder och anamnesen.
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar alternativt Beställningsetikett.   SystemUrin 
RemissordU-Organiska syror 
Provtagning och hantering Plastflaska med skruvlock eller koniskt plaströr
2 mL utan tillsats
2-5 mL nykastad urin utan tillsats. Om analys ska göras i dygnsmängd förvaras urinen i kylskåp under samlingen. Vid tillstånd med intermittenta symptom bör provtagning göras i samband med akut episod. Ange frågeställning, anamnes och aktuell medicinering på remissen. Remissen kan hämtas på hemsidan www.kliniskkemi.se
Förvaras kylt eller fryst.
Transporteras kylt om provet når laboratoriet inom 24 h. Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 1 dygn.  
 
MetodGaskromatografi-Masspektrometri
StorhetSubstansmängdkvotEnhetmmol/mol krea.
NPU-Kodsaknas  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2016-04-07 av Helena Svernling

Tillbaka  Startsida