208
Organiska syror, fraktionerade
SynonymerFenylpyruvat \ Homogentisinsyra \ Mevalonsyra \ Orotsyra \ 5-Oxoprolin \ Pyroglutaminsyra \ N-Acetylaspartat 
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  Se utlåtande
Referensintervallsinformation
Referensvärden för alla organiska syror i urin kan ej anges, utan provet måste bedömas efter det totala mönstret av ingående substanser, patientens ålder och anamnesen.
 
BakgrundOrganiska syror är lågmolekylära substanser som härstammar från ämnesomsättningen av aminosyror, kolhydrater och fettsyror. Vissa organiska syror utsöndras i stora mängder vid enzym/transportdefekter som påverkar deras omsättningsvägar och kan därmed användas som diagnostiska markörer. Analys av organiska syror i urin ingår tillsammans med analys av P/U-aminosyror och S-fraktionerade acylkarnitiner i den basala biokemiska screeningen av metabola sjukdomar som påverkar intermediärmetabolismen, framför allt rubbningar i aminosyraomsättning samt defekter i fettsyraoxidationen, ureacykeln och citronsyrecykeln. Även rubbningar i purin/pyrimidinmetabolismen, mitokondriella sjukdomar och vissa rubbningar i glukoneogenes kan ge avvikande profil vid analys av organiska syror. Förutom de klassiska organiska acidurier, såsom isovaleriansyremi, propionsyremi, metylmalonsyremi och maple syrup urine disease (MSUD), kan ett 50-tal metabola sjukdomar diagnosticeras med hjälp av analys av organiska syror i urin, t.ex. glutarsyrauri typ 1, multipel acyl-CoA dehydrogenas-brist, tyrosinemi typ 1, alkaptonuri, ethylmalonic encephalopathy, primär hyperoxaluri typ 1 och 2.  
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar alternativt Beställningsetikett.   SystemUrin 
RemissordU-Organiska syror 
Provtagning och hantering Koniskt plaströr
2 mL utan tillsats
2-5 mL nykastad urin utan tillsats. Om analys ska göras i dygnsmängd förvaras urinen i kylskåp under samlingen. Vid tillstånd med intermittenta symptom bör provtagning göras i samband med akut episod. Ange frågeställning, anamnes och aktuell medicinering på remissen. Remissen kan hämtas på hemsidan www.kliniskkemi.se
Förvaras kylt eller fryst.
Transporteras kylt om provet når laboratoriet inom 24 h. Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 1 dygn.  
 
MetodGaskromatografi-Masspektrometri
StorhetSubstansmängdkvotEnhetmmol/mol krea.
NPU-Kodsaknas  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2018-01-15 av Anna Klasson

Tillbaka  Startsida