330

Gallsyror

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Serum gelrör 5 mL (drar 4 mL) eller 5 mL (drar 2 mL).

Provtagning

Venblod. Fasteprov.
Patienten skall vara fastande minst 8 timmar före provtagning. Är det inte fasteprov föreligger risk för falskt förhöjda gallsyrevärden. Prover analyseras helgfria måndagar, onsdagar och fredagar.

Hantering

Serum avskiljes inom 8 h

Transport

Kan transporteras i rumstemperatur upp till 5 dygn.

Remiss

Remiss

Remiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar alternativt Beställningsetikett,

Remissord

fS-Gallsyror

Metod

Metodtyp

Fotometrisk enzymatisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <10
Referensintervallsinformation
Fastande patient: <10 µmol/L Medicinsk beslutsgräns vid intrahepatisk kolestas hos gravida: >40 µmol/L.

Bakgrund

För utredning av leverpåverkan vid graviditet och ställningstagande till
risk för fosterpåverkan vid intrahepatisk kolestas hos gravida. Förhöjda fastekoncentrationer av gallsyror kan även ses vid nedsatt leverfunktion och/eller
gallstas.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.