639
Koppar
SynonymerCu 
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  0,15 - 0,6 0,15 - 0,60
KommentarObservera att referensintervallet gäller för dygnsmängd urin (24 h).
Referensintervallsinformation
12-50 µmol/mol kreatinin
 
RemissBeställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser   SystemUrin total/tid 
RemissordtU-Cu 
Provtagning och hantering Plastkärl utan tillsatser
Dygnsmängd urin
Den samlade dygnsmängden urin blandas, volymbestäms och 10 mL av urinen skickas till laboratoriet. Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.
Förvaras kylt.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.  
 
MetodICP-MS
StorhetSubstansmängdflödeEnhetµmol/period
NPU-KodNPU08976  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2016-11-08 av Eva Lena Ackers

Tillbaka  Startsida