684
Biotinidas (EC 3.5.1.12)
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  116 - 199
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar   SystemSerum 
RemissordS-Biotinidas 
Provtagning och hantering Rör utan tillsats
2 mL venblod.
Önskemål om att separat rör skickas för biotinidas eftersom övriga analyssvar på samma rör annars kan bli fördröjda.
Provet centrifugeras, serum avskiljes och fryses -20 °C.
Transporteras fryst till laboratoriet.  
 
MetodFotometri, 546 nm, 37 gr C
StorhetKatalytisk aktivitetskoncentrationEnhetnkatal/L
NPU-KodNPU01379  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2014-06-05 av Frida Oddhammar

Tillbaka  Startsida