692
Glycerol
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  <0,14
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar   SystemSerum 
RemissordS-Glycerol 
Provtagning och hantering Vakuumrör 5 mL : rör utan tillsats, heparinrör eller EDTA rör.
Serum eller plasman avskiljes.
Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 12 h  
 
MetodEnzymatisk
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetmmol/L
NPU-KodNPU08973  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2018-05-29 av Eva Lena Ackers

Tillbaka  Startsida