734
Transketolas EC 2.2.1.1
SynonymerB1 \ Vitamin B1 \ Tiamin 
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  >5,5
Referensintervallsinformation
Stimulering med tiaminpyrofosfat <18%.
 
BakgrundTransketolas som ingår i pentosfosfatshunten är ett tiaminpyrofosfatberoende enzym. Tiaminbrist (vitamin B1 brist) leder till sänkt transketolasaktivitet. Analys av transketolasaktiviteten, före och efter in vitro-stimulering med tiaminpyrofosfat, används i utredningen av tiaminbrist. Tiaminbrist är sekundär till malnutrition och är ofta kopplad till hög alkoholkonsumtion. 
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar   SystemErytrocyter 
RemissordErc-Transketolas 
Provtagning och hantering 5 mL heparinrör. OBS! ej gelrör.
Venblod
Provtagning måndag till torsdag. Provet skall ej centrifugeras. Provet skall transporteras kylt: lägg blodröret skyddat i t.ex. en hylsa. Skicka frysklamp och hylsa i ett vadderat kuvert, men observera att blodröret inte får ligga dikt an mot frysklampen då blodet ej får frysa. Skicka med post express. Svarstid på analysen är 4 veckor.
Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn.  
 
MetodFotometri, synligt ljus
StorhetKatalytisk aktivitetskoncentrationEnhetnkat/g Hb
NPU-KodSaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2016-02-25 av Eva Lena Ackers

Tillbaka  Startsida