797
Selen
 
0,7 - 1,2 µmol/L 
 
RemissBeställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser   SystemSerum 
RemissordS-Selen 
Provtagning och hantering Rör utan tillsats eller gelrör, 5 mL
Venöst
Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Serum avhälls till plaströr. Förvaras kylt.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.  
 
MetodICP-MS
StorhetSubstanskoncentrationEnhetµmol/L
NPU-KodNPU04156  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2013-02-26 av Niklas Forsgard

Tillbaka  Startsida