861
Aluminium
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  <0,40
 
RemissBeställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser   SystemSerum 
RemissordS-Aluminium 
Provtagning och hantering Vacuette® Z Trace Element No Additive, greiner bio-one (REF 456016) 6 mL
Eller VACUETTE® Z No Additive greiner bio-one (REF 454229) 5 mL (drar 3 mL)
Venöst
Endast de angivna specialrören skall användas. Trace Element röret (REF 456016) rekomenderas då det är lättare att avskilja serum från. Rör kan beställas från Hettich Labinstrument AB. Fel rörtyp kontaminerar provet och ger falskt för höga värden. Om fler rör tas på samma patient bör aluminiumprovet tas först för att undvika kontamination. Tag alltid ett slaskrör innan aluminiumprovet för att undvika kontamination från provtagningsutrustningen. (Slaskröret kastas eller används till andra analyser.) Centrifugera ej provet innan det har koagulerat. Om provet inte har koagulerat efter 3 timmar, centrifugera provet och kontrollera att det inte bildas efterkoagel. Efter centrifugering hälls serum av till ett nytt rör av samma typ. Viktigt! Vid all hantering av aluminiumprover: använd puderfria handskar och tänk på kontaminationsrisken. Provet kan lätt kontamineras av aluminium från luften och provtagningsutensilier. Rör aldrig provet med några utensilier
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras vid 3000 g i 10 min efter att provet har koagulerat. Serum avhälls. Provet förvaras kylt.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.  
 
MetodICP-MS
StorhetSubstanskoncentrationEnhetµmol/L
NPU-KodNPU01157  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2013-04-19 av Niklas Forsgard

Tillbaka  Startsida