932
Mitokondrie-DNA deletion
 
 
Referensintervallsinformation
Se utlåtande.
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar   SystemLymfocyter 
RemissordMtDNA deletion 
Provtagning och hantering 5 mL (drar 4 mL) EDTA rör.
Venblod
Provet skall ej centrifugeras eller frysas.
Transporteras i rumstemperatur.  
 
MetodPCR-analys
Storhet-Enhet-
NPU-KodSaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2017-07-07 av Niklas Forsgard

Tillbaka  Startsida