953
2-(2-Klorfenyl)-2-(4-klorfenyl)-1,1-dikloretan
SynonymerOPDDD \ Lysodren \ Mitotan 
 
 
Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande.
 
RemissRemiss 5 Klinisk kemi, Läkemedelsanalys   SystemSerum 
RemissordS-o,p´-DDD 
Provtagning och hantering Vakuumrör 5 mL, rör utan tillsats
Venblod
Provet tas på morgonen före första medicindos.
Provet centrifugeras vid 1300-1800 g i 10 min inom 4 h efter provtagning. Serum avskiljes och skickas till laboratoriet
Transporteras i rumstemperatur  
 
MetodGaskromatografi
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetmg/L
NPU-Kodsaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2018-02-15 av Anna Klasson

Tillbaka  Startsida