10431

Placentärt alkalisk fosfatas

Synonymer

PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" förvaras i kyla. Hållbart i rumstemperatur i 4 h

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes och transporteras i kyla

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-PLAP 

Metod

Metodtyp

Fotometri, synligt ljus

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

mU/L

NPU-Kod

saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <100
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.