10431
Placentärt alkalisk fosfatas
SynonymerPLAP (Placentärt alkalisk fosfatas) 
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  <100
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-PLAP 
Provtagning och hantering Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör
Venöst
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" förvaras i kyla. Hållbart i rumstemperatur i 4 h
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes och transporteras i kyla  
 
MetodFotometri, synligt ljus
StorhetKatalytisk aktivitetskoncentrationEnhetmU/L
NPU-Kodsaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2015-09-08 av Anne-Sofie Johansson Fällgren

Tillbaka  Startsida