10911

Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst
Fasteprov, minst 10 timmar före provtagning.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" förvaras i kyla

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes och transporteras fryst

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Pepsinogen I

Metod

Metodtyp

Enzymimmunometrisk (ELISA)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU26945

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  30 - 160
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.