10911
Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  30 - 160
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-Pepsinogen I 
Provtagning och hantering Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör
Venöst
Fasteprov, minst 10 timmar före provtagning.
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" förvaras i kyla
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes och transporteras fryst  
 
MetodEnzymimmunometrisk (ELISA)
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetµg/L
NPU-KodNPU26945  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2015-06-01 av Anne-Sofie Johansson Fällgren

Tillbaka  Startsida