10923
Tau
 
BarnÅldersintervallReferensintervall
 1 år - <18 år<250

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 18 år - <45 år<300
 >=45 år<400
 
RemissRemiss 7 Klinisk kemi, Likvoranalyser   SystemCerebrospinalvätska
RemissordCsv-Tau 
Provtagning och hantering Polypropen ("polypropylen") 10 mL eller 12 mL.
Lumbalpunktion minst 10 mL tappas i ett rör (barn <16 år 3 mL). Vid stickblödning kasseras den första mL.
Minsta volym: 0.5 mL. Ingår i grupperna alzheimermarkörer och parenkymskademarkörer.
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Därefter kan likvor fraktioneras för analys på andra laboratorier. Efter cellräkning centrifugeras provet vid 2000 g i 10 min och hälls över i ett nytt polypropenrör.
Om provet anländer till laboratoriet inom 24 h centrifugeras provet och transporteras i rumstemperatur förpackat i provhylsa och vadderat kuvert.
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h, skall provet centrifugeras före transport. 0.5 mL centrifugerad likvor fryses i kryorör skickas fryst. Obs! Får ej tina. Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda. Undvik att skicka prov över en helg.  
 
MetodImmunokemisk metod, ELISA
StorhetMasskoncentrationEnhetng/L
NPU-Kod22271  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2015-10-21 av Chatarina Andersson

Tillbaka  Startsida