11094
Amitriptylin+Nortriptylin
SynonymerAmitriptylin/Nortriptylin \ Saroten \ Tryptizol 
 
 
 
S-Amitriptylin
 
RemissRemiss 5 Klinisk kemi, Läkemedelsanalys Beställningsetikett   SystemSerum 
RemissordAmitriptylin+Nortrip 
Provtagning och hantering 5 mL rör utan tillsats
Provet tas omedelbart före nästa dosering
Remissen kan hämtas på hemsidan www.kliniskkemi.se
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Skyddas för ljus Förvaras kylt.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.  
 
MetodLC-MS-MS
Storhet-Enhet-
NPU-KodSaknas  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2016-05-04 av Anna Klasson

Tillbaka  Startsida