11476
Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter
SynonymerFettsyramönster 
 
 
 
BakgrundBestämning av fettsyrasammansättningen i totala glycerofosfolipider från erytrocyter ger möjlighet att följa en patients essentiella fettsyrastatus (senaste 3-4 månaderna). Exempel på sjukdomar där denna monitorering utförs är fenylketonuri (PKU) och vissa fettsyraoxidationsdefekter med särskild dietterapi. Med essentiella fettsyror menas primärt de fleromättade fettsyrorna linol- och linolensyra (LA, 18:2 n-6 respektive ALA, 18:3 n-3). Även metaboliterna arakidonsyra (AA, 20:4 n-6) och dokosahexaensyra (DHA, 22:6 n-3) brukar betraktas som essentiella fettsyror. Andra fettsyror som ingår i analysen är palmitinsyra (16:0), stearinsyra (18:0), oljesyra (18:1 n-9), dihomo-gamma-linolensyra (DGLA, 20:3 n-6), dokosatetraensyra (DTA, 22:4 n-6) samt dokosapentaensyra (DPA, 22:5 n-3). 
 
RemissRemiss 8 Klinisk kemi, Neurometabola sjukdomar   SystemErytrocyter 
RemissordFosfolipidfettsyror 
Provtagning och hantering K2-EDTA eller K3-EDTA, 5 mL (drar 4 mL).
8 mL EDTA-blod, från barn under 1 år, 4 mL.
Vid frågor kontakta Sektionen för Metabolism DNA- & Enzymanalyser (SU/S), telefon 031-3430170.
Provet skall ej centrifugeras eller frysas.
Transporteras i rumstemperatur, post express, förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h och mottages måndag - torsdag före kl. 16, fredag kl. 12.  
 
Metod
Storhet-Enhet-
NPU-KodSaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2016-01-12 av Frida Oddhammar

Tillbaka  Startsida