11676
Monoaminmetaboliter i likvor hos barn
 
 
 
Csv-HVA
Csv-5-HIAA
Csv-HMPG
 
RemissRemiss 7 Klinisk kemi, Likvoranalyser   System 
RemissordMonoaminmetaboliter 
Provtagning och hantering Polypropen ("polypropylen").
Lumbalpunktion barn <16år 3mL
Minsta volym: 1.5 mL.
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Därefter kan likvor fraktioneras för analys på andra laboratorier. Efter cellräkning centrifugeras provet vid 2000 g i 10 min och hälls över i ett nytt polypropenrör.
Om provet anländer till laboratoriet inom 24 h, transporteras provet i rumstemperatur förpackat i provhylsa och vadderat kuvert.
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör och skickas fryst. Undvik att skicka prov över en helg.  
 
Metod
Storhet-Enhet-
NPU-Kod  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2014-06-09 av Lena Olvén Andersson

Tillbaka  Startsida