12581

Amylas, total

Synonymer

Amylas

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Urinprovtagningsrör 6 mL med snabel,

Hantering

Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

U-Amylas

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

µkat/L

NPU-Kod

NPU19999

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  1 - 16

Bakgrund

Amylas katalyserar spjälkning av polysackarider. Amylas produceras i spottkörtlar och pankreas men också i liten utsträckning i en del andra organ såsom äggledarna. Normalt bidrar pankreas till ca 50 % av den totala amylasaktiviteten i serum. Eliminationen från plasma sker till stor del genom glomerulär filtration och den del som ej reabsorberas i tubuli utsöndras med urinen som aktivt amylas.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.