12644
Glycerol
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  <0,20
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar   SystemUrin 
RemissordU-Glycerol 
Provtagning och hantering
Stickprov eller samling under 24 h, ingen tillsats. Urinmängden blandas och mäts. 2 mL av dygnsmängden sänds till laboratoriet för analys. Urinen samlas i kärl som sköljts noga efter rengöringen, eftersom många rengörinsmedel innehåller glycerol.
Förvaras fryst
Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h  
 
MetodEnzymatisk
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetmmol/L
NPU-KodSaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2011-05-25 av Anna Axelsson

Tillbaka  Startsida