12972

Renin (aktivt)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL (drar 3 mL) K2-EDTA

Provtagning

Venöst
Obs!! Provet får inte förvaras i kyla. Skall vara fulltrör då även aldosteron analyseras. Som en förenklad rutin föreslås att patienten vilat minst 10 minuter före provtagningen. Vid fullständigare utredning av misstänkt hyperaldosteronism föreslås kontakt med/ remiss till Endokrinologen SU/S eftersom det då krävs mer omfattande förberedelser inför provtagning: ex. utsättande av vissa läkemedel, optimering av saltbalans samt att prov tas efter en natts vila i liggande och efter 2-4 timmars stående/ gående mm. Läkemedel som påverkar reultatet är framförallt ACE- hämmare, angiotensin-II-antagonister, diuretika, men också beta- receptorblockerare och kalciumantagonister mm. Dessutom påverkas resultatet av helt andra läkemedelskategorier, samt lakrits. Lakrits och högt saltintag sänker reninnivåerna Vid beställning av P-Renin kommer P-Aldosteron automatiskt att utföras.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 min vid 2300 g. Plasman avskiljes.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h avskiljes plasma och transporteras fryst

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Renin, aktivt

Metod

Metodtyp

Immunokemiluminometrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mIE/L

NPU-Kod

NPU03351

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se kommentar
KommentarLiggande:  2,8-40  mIE/L
Stående:   4,4-46  mIE/L
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.