13088
Karnitin
 
 
Referensintervallsinformation
Se utlåtande
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar   SystemUrin 
RemissordU-Karnitin 
Provtagning och hantering Plastkärl utan tillsatser
20 mL urin av dygnsmängd.
Analysen utföres endast efter kontakt med laboratoriet på telefon 031-3422425. Ange totalvolym urin och uppsamlingstid på remissen.
Vid transport > 8 h måste provet frysas.  
 
MetodRadioenzymatisk
Storhet-Enhet-
NPU-Kod  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2007-12-11 av Theres Carlsson

Tillbaka  Startsida