13261
Nitisinon
SynonymerOrfadin \ NTBC 
 
 
 
BakgrundNitisinon (NTBC, Orfadin®) är en inhibitor av 4-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas och används för behandling av tyrosinemi typ I (OMIM 276700). 
 
RemissRemiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar   SystemSerum 
RemissordS-Nitisinon 
Provtagning och hantering Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör
Venblod
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras vid 1300 - 1800 g i 10 min efter att provet har koagulerat. Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Om serum hälls av i ett annat rör kan det förvaras i kyla 7 dygn.
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h skall provet centrifugeras före transport.  
 
MetodVätskekromatografi-Masspektrometri
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetµmol/L
NPU-KodSaknas  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2015-05-06 av Frida Oddhammar

Tillbaka  Startsida