13349
Gastrin
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  6 - 55
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-Gastrin 
Provtagning och hantering 5 mL gelrör
Venöst
Faste prov, minst 12 timmar. Tas läkemedel med Biotin, kan detta påverka analysresultatet. Serum skall frysas inom 1 timme efter provtagningstiden.
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Serum avskiljes och fryses omgående, 1 h efter provtagning.
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 1 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes och transporteras fryst  
 
MetodKemiluminescens
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetpmol/L
NPU-KodNPU04152  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2018-01-19 av Anne-Sofie Johansson Fällgren

Tillbaka  Startsida