13870

IGHV mutationsanalys

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA eller K3-EDTA

Provtagning

10 mL venblod eller 0,5-1 mL benmärgsaspirat blandas väl.
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Förvaras kylt. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. I rumstemperatur

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remiss

Remissord

IGHV mutation

Metod

Metodtyp

PCR och fragmentanalys samt sekvenseringsanalys

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Mutationsstatus i genen som kodar för den den variabla delen av immunoglobulinets tunga kedja, IGHV, är associerat med prognos vid kronisk lymfatisk leukemi.
Analysen är baserad på PCR-teknik med fragmentanalys och sekvenseringsanalys och kan påvisa nukleotidförändringar i IGHV-genen. Vid analysen screenas prov avseende klonalitet i sju olika IGHV-genfamiljer. Analysen kan vara av värde vid prognosbedömning vid KLL, om utökad analys behövs utöver analys avseende TP53 och cytogenetiska prognosmarkörer (KLL-FISH).
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.