14063
Erytropoietin
SynonymerEPO 
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  2,6 - 18,5
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-Erytropoietin(EPO) 
Provtagning och hantering Gelrör 5 mL
Venöst
Plaströr skall alltid användas.
Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Förvaras 8 h i rumstemperatur, 24 h i kyla. Vid längre förvaring måste serum hällas av och frysas.
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h, transporteras fryst.  
 
MetodImmunoenzymatisk
StorhetArbiträr koncentrationEnhetIU/L
NPU-Kod04013  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2016-05-04 av Anne-Sofie Johansson Fällgren

Tillbaka  Startsida