14065

Insulin, fritt

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL.

Provtagning

Venöst För bedömning av referensintervall måste fasteprov tas

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Vid längre förvaring måste serum hällas av och frysas.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Insulin, fritt

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

mIE/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <20
KommentarReferensvärdet gäller fastande, icke diabetiker. Fritt insulin i serum är identiskt med totalt insulin om ej insulinantikroppar cirkulerar i blodet.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.