14065

Insulin, fritt

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL.

Provtagning

Venöst För bedömning av referensintervall måste fasteprov tas

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Vid längre förvaring måste serum hällas av och frysas.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Insulin, fritt

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

mIE/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <20
KommentarReferensvärdet gäller fastande, icke diabetiker. Fritt insulin i serum är identiskt med totalt insulin om ej insulinantikroppar cirkulerar i blodet.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.