14065
Insulin, fritt
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  <20
KommentarReferensvärdet gäller fastande, icke diabetiker. Fritt insulin i serum är identiskt med totalt insulin om ej insulinantikroppar cirkulerar i blodet.
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-Insulin, fritt 
Provtagning och hantering Gelrör 5 mL.
Venöst
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Vid längre förvaring måste serum hällas av och frysas.
 
 
MetodImmunkemi ECL
StorhetArbiträr koncentrationEnhetmIE/L
NPU-KodSaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2017-03-03 av Esmira Becirevic

Tillbaka  Startsida