14138

Sirolimus

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL (drar 2 mL).

Provtagning

Venöst eller kapillärt. Provet tas före dagens dos eller tidigast 6 h efter.
Analyseras på tisdagar och torsdagar. Provet ska ha anlänt till laboratoriet senast klockan 12.00 för att bli analyserat samma dag.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet skall ej centrifugeras eller frysas. Hållbart 7 dygn i kyla.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt. Transporteras förpackat i provhylsa och vadderat kuvert.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-Sirolimus

Metod

Metodtyp

CMIA-teknik

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

19909

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande.Terapeutiskt område.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.