14202

Androstendion

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Vid längre förvaring måste serum hällas av och frysas.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes och skickas fryst

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Androstendion

Metod

Metodtyp

Kompetativ Immunokemiluminescens metod

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

01253

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
  1,4 - 14,31,4 - 9,1
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.