14260
Glukos-6-fosfatdehydrogenas
SynonymerGlukos-6-fosfat dehydrogenas (EC 1.1.1.49) 
 
 
Referensintervallsinformation
Se läkarutlåtande
 
RemissRemiss 4 Klinisk kemi, Hematologi   System 
RemissordG-6-PD 
Provtagning och hantering Li-heparin eller K2-EDTA, 5 mL, undvik gelrör.
Venöst
Bifoga 3 kapillära blodutstryk i samband med provtagning och beställning av G-6-PD. Lämpliga dagar för provtagning är måndag till onsdag.
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Provet skall ej centrifugeras eller frysas.
Förvaras kylt. Hållbart 3 dygn
Transporteras kylt  
 
Metod
Storhet-Enhet-
NPU-KodSaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2011-04-12 av Helene Johansson

Tillbaka  Startsida