14300

Metadon

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser 10 mL

Provtagning

Urinprov tas under direkt uppsikt.
Analyseras måndag - fredag. Minsta provmängd 9 mL.

Hantering

Förvaras kylt. Ljuskänsligt

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

U-Metadon (screen)

Metod

Metodtyp

Screening, Immunokemisk

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU02722

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <300
Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande.

Bakgrund

Metadon är ett smärtstillande läkemedel som kan användas istället för morfin. Det finns i Sverige idag ett antal metadonprogram, som under starkt kontrollerande former förser heroinister med metadon, som ersättning för heroin. I denna kontroll ingår att påvisa intaget metadon i urinen.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.