14366
Serotonin
 
 ÅldersintervallReferensintervall
  30 - 200
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-Serotonin(studier) 
Provtagning och hantering
"Endast för studier med studieavtal". För studieavtal, kontakta Eva Flenner (eva.flenner@vgregion.se). Övriga frågor, kontakta Immunkemi/Immunkemi Special (031-342 12 11).
 
 
MetodELISA efter acylering
StorhetMasskoncentrationEnhetµg/L
NPU-KodNPU28477  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2016-09-07 av Lina Said

Tillbaka  Startsida