14399

Osteocalcin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Hållbart 8 h i rumstemperatur. Om serum hälls av i ett annat rör kan det förvaras i kyla i 3 dygn

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h serum avskiljes. Transporteras kylt

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Osteokalcin

Metod

Metodtyp

kemiluminescensimmun

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU19874

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
  Före menopaus   6,5- 42 µg/L
Efter menopaus  5,4- 59 µg /L
4,6 - 65
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.