14519
Ziprasidon
SynonymerZeldox 
 
 
 
RemissRemiss 5 Klinisk kemi, Läkemedelsanalys Beställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-Ziprasidon 
Provtagning och hantering 5 mL rör utan tillsats
Provet tas omedelbart före nästa dosering
Prover analyseras fredagar (undantag kan ske vid storhelger). Prover som registrerats i provmottagningen SU/S senast kl 16.00 på torsdag får svar efterföljande måndag. Remissen kan hämtas på hemsidan. www.kliniskkemi.se
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Skyddas för ljus Förvaras kylt.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.  
 
MetodMasspektrometri (LC-MS-MS)
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetnmol/L
NPU-KodNPU20191  AckrediteradJa
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2017-02-23 av Johanna Harrison

Tillbaka  Startsida