14935

Kalcitonin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL gelrör

Provtagning

Venöst
Serum avskiljes och fryses omedelbart eller senast inom 4 timmar.Prover som inte omedelbart fryses kan ge lägre värden. Omräkningsfaktor: ng/L x 0,2926 blir pmol/L.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes och transporteras fryst

Remiss

Remiss

Remissord

S-Kalcitonin

Metod

Metodtyp

Kemiluminiscens

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

NPU01439

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
  <2,0<3,0
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.