15055

Lysozym

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL gelrör

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras inom 1 h. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Serum avskiljes omgående och fryses.

Transport

Provet transporteras fryst.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Lysozym

Metod

Metodtyp

Elisa

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU58474

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  700 - 2580
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.