15098
Teicoplanin
SynonymerTargocid 
 
 
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-Teicoplanin 
Provtagning och hantering Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.
Venöst eller kapillärt.
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.
 
 
MetodFotometri, Immunturbidimetri
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetmg/L
NPU-KodNPU2746  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2017-09-06 av Carina Gustafsson

Tillbaka  Startsida