15157

Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt

Synonymer

NSE

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" förvaras i kyla

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 1 h annars centrifugeras provet, om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h fryses provet i -70 °C, förvaras i -20 ºC och transporteras fryst,

Remiss

Remiss

Remissord

S-NSE

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Masskoncentration

Enhet

ug/L

NPU-Kod

NPU19868

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <16,3

Bakgrund

Serum NSE kan användas dels som markör för vissa neuroendokrina tumörer, dels som markör för hjärnskada. Markören är extremt känslig för hemolys varför resultaten måste tolkas med försiktighet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.