15358

Aldosteron

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst
Som en förenklad rutin föreslås att patienten vilat minst 10 minuter före provtagningen. Vid fullständigare utredning av misstänkt hyperaldosteronism föreslås kontakt med/ remiss till Endokrinologen SU/S eftersom det då krävs mer omfattande förberedelser inför provtagning: ex. utsättande av vissa läkemedel, optimering av saltbalans samt att prov tas efter en natts vila i liggande och efter 2-4 timmars stående/ gående mm. Läkemedel som påverkar reultatet är framförallt ACE- hämmare, angiotensin-II-antagonister, diuretika, men också beta- receptorblockerare och kalciumantagonister mm. Vid beställning av P-Aldosteron kommer P-renin automatiskt att utföras. Får ej förvaras i kyla då P-renin kan påverkas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 min vid 2300 g. Plasman avskiljes.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h avskiljes plasma och transporteras fryst.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Aldosteron

Metod

Metodtyp

Kemiluminescensimmunanalys (CLIA)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

NPU01135

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se kommentar
KommentarLiggande: <655  pmol/L
Stående: 61-978 pmol/L
Referensintervall för liggande 32-655 pmol/L dvs en nedre gräns angiven. Metodens prestanda medger dock inga värden <52.9 pmol/L.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.