16095

P-Testosteron, fri

Synonymer

Testosteron, biotillgängligt \ Testosteron, fritt

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" förvaras i kyla

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Testosteron, fri

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Nej
 
P-Albumin
P-Testosteron (SU)
P-Testosteron, fritt
P-Testosteron, biot.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.