16185
Buprenorfin
SynonymerSuboxone \ Subutex \ Temgesic \ Norspan 
 
 
 
BakgrundAnalysen är främst avsedd för dostitrering samt kontroll av behandlingsefterlevnad inom opioidsubstitutionsprogram. (Urinanalys ger här otillräcklig kvantitativ information samt kan, om metabolit inte särredovisas, inte utesluta att prov spetsats.) Prov bör tas vid jämviktskoncentration, dvs minst en vecka (fem halveringstider) efter insättning/dosändring. Föreslaget terapeutiskt intervall är 1,7-3,8 nmol/L som dalvärde. Kombination med bensodiazepiner och alkohol motiverar återhållsamhet inom detta intervall (ökad risk för andningsdepression), medan högre värden kan vara adekvata vid betydande opioidtolerans. Den långa receptorbindningstiden medför att toppvärde (60-90 min efter dos) istället kan mätas, särskilt vid misstänkt avvikande metabolism (induktion eller hämning av CYP3A4) eller felaktigt doseringstillfälle (falskt dalvärde); här föreslås <21 nmol/L efter en dos om 24 mg. TDM är mindre väletablerad vid smärtindikation; 0,8-2,0 nmol/L föreslås då som dalvärde. 
 
RemissBeställningsetikett   SystemSerum 
RemissordS-Buprenorfin 
Provtagning och hantering Rör utan tillsats 5 mL
Provet tas omedelbart före nästa dosering
OBS! Gelrör får ej användas!
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Förvaras kylt.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.  
 
MetodMasspektrometri (LC-MS-MS)
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetnmol/L
NPU-KodNPU27449  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2017-04-19 av Johanna Harrison

Tillbaka  Startsida