1751
Pankreatisk polypeptid (PP)
SynonymerPP 
 
<80 pmol/L 
 
RemissRemiss 9 Klinisk kemi, Neuropeptider i plasma   SystemPlasma 
RemissordP-PP 
Provtagning och hantering K2-EDTA
Venblod fasteprov
Inget födoämnesintag (fastande) eller nikotinintag under 4h före provtagning. Minsta provmängd: 0,5 mL plasma.
Efter provtagning ställes röret omedelbart på is. Kylcentrifugeras vid 4 °C, 2500 g i 10 min. Plasman avskiljes och överföres till plaströr och fryses inom 1 h efter provtagning.
Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda.  
 
MetodRadioimmunokemisk (RIA)
StorhetSubstansmängdskoncentrationEnhetpmol/L
NPU-KodNPU 03021  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2013-06-10 av Lena Olvén Andersson

Tillbaka  Startsida