Analysförteckning

Sök:
Genvägar:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z   Å   Ä   Ö   ?   ?  

Önskas prisuppgift för analys var god ring 031-342 27 12
Rörplansch över upphandlade vacuumrör


A

17-alfa-Hydroxiprogesteron
5-Aminolevulinat
5-Aminolevulinat/kreatinin
7-amino-flunitazepam
7-amino-klonazepam

7-amino-nitrazepam
ABCD1
Abilify
Absenor
Absorbans 415

ACADM-genen
Acatalasemia
ACE (Angiotensin converting enzyme)
Aceruloplasminemia
Acetoacetat

Aceton
Acetylkolinesteras
Acetylkolinesterasaktivitet
ACOX1
Acyl-CoA dehydrogenas, very long chain (EC 1.3.99.13)

upp

Acylkarnitiner, fraktionerade
ADA
Adenosindeaminas (EC 3.5.4.4)
Adenylatkinasbrist
Adipocyte fatty acid binding protein

Adiponectin
Adrenalin
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Adrenoleukodystrofi
AFP

AGA
Aggregationsförmåga
AGPS
AGXT
AK1

Aktiverad Protein C resistens, med faktor V-bristplasma
Aktivt B12
ALA
ALA-dehydratas
Alanin aminotranferas (EC 2.6.1.2)

upp

Alat
Albumin
Albumin/period
Albumin-kvot, Likvor/Serum
Albyl

ALDOA
Aldolas A
Aldolas B, genotyp
Aldosteron
alfa1-Antitrypsin

alfa1-Fetoprotein
alfa1-Mikroglobulin
alfa1-Mikroglobulin/ Kreatinin
alfa2-Makroglobulin
alfa-1-Antitrypsin

alfa-Fukosidas
alfa-Galaktosidas
alfa-Galaktosidas-antikroppar
alfa-Glukosidas
alfa-Glukosidas-antikroppar

upp

alfa-hydroxy-alprazolam
Alfa-hydroxy-triazolam
alfa-Iduronidas
alfa-Iduronidas-antikroppar
alfa-Mannosidas

Alfa-metylacyl-CoA racemasbrist
alfa-N-acetylgalaktosaminidas
alfa-N-acetylglukosaminidas
ALK (2p23) FISH
Alkalisk fosfatas

Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter
Alka-Seltzer
Alkohol i serum
ALP
ALP isoenzymer

Alprazolam
Aluminium
Alvedon
Alzen
Alzheimermarkörer

upp

AMACR
Amfetamin
Amikacin
Aminosyror
Amitriptylin/Nortriptylin

Ammjon
Ammoniak
Ammoniumjon
Amylas
Amylas, Pankreasspecifikt

Amylas, total
Amylas,pankreasspecifikt
ANAE
Anafranil
Androstendion

Angiotensin converting enzyme (ACE)
anti-alfaGlukosidas
AntiFXA
Antikoagulans mot koagulationsfaktor IX
Antikoagulans mot koagulationsfaktor VIII

upp

anti-Müllerian hormone
anti-TPO
Antitrombin
anti-Tyreoglobulin
anti-Tyroperoxidas

Anti-Xa aktivitet
AP3B1
APC-resistens (FV)
Apixaban (Eliquis) direkt faktor Xa-hämmare
ApoA1

ApoB
APOE genotyp
Apolipoproteiner
APTT
APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid)

Aripiprazol
ARSA
ARSA genotyp
ARSB
Arylsufatas B-antikroppar

upp

Arylsulfatas A
Arylsulfatas B
ASAH1
ASAT
Asbest

Aspartat aminotransferas (EC 2.6.1.1)
Aspartylglukosaminidas
Aspartylglukosaminuri
Aspirin
AT

ATM, (11q22.3) FISH
ATP13A2
ATP7A
ATP7B
Atrial natriuretisk peptid (ANP)

Atriell natriuretisk peptid (ANP)
Aural
Azatiopurinmetabolit

upp

B

1,4-Butandiol
B1
B12
BAAT
Bamyl

Band3 protein
Base excess
Basofila granulocyter
Basöverskott
BCA-1

BCRABL (p190) fusionstranskript
BCR-ABL1 mutationsanalys
BCR-ABL1, t(9;22)(q34;q11.2) FISH
BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR
Bellcital

Benmärgs-Järn
Bensodiazepiner
Bensoylekgonin
Bensylpenicillin
beta Trace protein

upp

beta2-Mikroglobulin
beta-Amyloid (1-42)
beta-Amyloid kvot
beta-Galaktosidas
beta-Glukuronidas

beta-Mannosidas
beta-N-acetylglukosaminidas
Bevilon
Bikarbonat, aktuellt
Bikarbonat, standard (pCO2 5,3 kPa)

Biklin
Bile acid CoA: Amino acid N-acetyltransferase deficiency
Bilirubin
Bilirubin, konjugerat
Bilirubin, Konjugerat ( direkt )

Biopram
Biotinidas (EC 3.5.1.12)
BLOC1S3
Blodgas artärblod
Blodgas artärblod, utökad

upp

Blodgas kapillärblod
Blodgas kapillärblod, utökad
Blodgas venblod
Blodgas venblod, utökad
Bly

BPGM
BRAF (7q34)
BRAF (7q34) FISH
Brain natriuretic peptide (BNP)
Brown-Vialetto-Van Laere syndrom 1

Brown-Vialetto-Van Laere syndrom 2
BUN
Buprenorfin
Butyrylkolinesterasaktivitet

upp

C

C Reaktivt Protein känslig
C1-Esterasinhibitor + C4
C1-Inaktivator
C3
C4

CA 125
CA 19-9
Cadmium
Calcium
Calcium, joniserad

Calciumpyrofosfat- och uratkristaller
CALR Mutationsanalys
Cancerantigen 125
Cancerassocierat antigen 19-9
Cannabinol

Cannabismetaboliter
Carbohydrat Antigen 19-9
Carbohydrate-deficient transferrin
Carboxyterminal Telopeptid av typ 1 kollagen
Carcinoembryonalt antigen

upp

Carnitin
CAT
CBFB (16q22) inv(16), FISH
CBFB-MYH11, inv(16) kvantitativ PCR
CCL18

Cd
CDG
CDKN2A, p16, (9p21) FISH
CDT
CEA

CEBPA mutationsanalys
Cefotaxim
Cell proliferation assay
Celler, CD34-positiva
Celler, CD34-positiva+CD3-positiva

Celler, flödescytometrisk klassificering
Celler, leukemitypning
Celler, Likvor ; Antal
Celler, morfologi
Cellseparering, autoMACS (automatiserad Magnetisk Cell Sorterare)

upp

Centralstimulerande aminer (amfetamin, metamfetamin, Ecstasy)
CEP 8 (p11.1-q11.1)
CEP12 (p11.1-q11.1)
cerebrospinalvätska
Cerebrotendinös xantomatos

Ceroidlipofuscinos 1
Ceroidlipofuscinos 2
Ceroidlipofuscinos typ 1
Ceroidlipofuscinos typ 10
Ceroidlipofuscinos typ 11

Ceroidlipofuscinos typ 12
Ceroidlipofuscinos typ 13
Ceroidlipofuscinos typ 14
Ceroidlipofuscinos typ 2
Ceroidlipofuscinos typ 3

Ceroidlipofuscinos typ 4B
Ceroidlipofuscinos typ 5
Ceroidlipofuscinos typ 6 / 4A
Ceroidlipofuscinos typ 7
Ceroidlipofuscinos typ 8

upp

Certican
Ceruloplasmin
CFU (Colony Forming Unit)
Chitotriosidas
CHr

Chromogranin A
Cilomed
Cilopram
Cipralex
Cipramil

Cisordinol
Citalomed
Citalop
Citalopram
Citapram

Citapriwa
Citavie
Citoglan
CKMB
Cl

upp

Claforan
CLN 1
CLN 2
CLN3
CLN5

CLN6
CLN8
Clopixol
Clorid
Clozapine

Co-enzym Q10
COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH
Concerta
Copeptin
Copeptin-proAVP

CP
C-peptid
CPT I
CPT II
Crigler-Najjars syndrom

upp

Crisomet
CRP
CRP känsligt
CSF1R (5q33-q34) FISH
CTNS

CTSA
CTSD
CTSF
CTSK
Cu

Curadon
CXCL13, B Cell-Attracting chemokine 1(BCA-1)
Cyklosporin A, specifik
CYP27A1
CYP2D6-genotyp

CYP2D6-genotyp; mutationsanalys
Cystatin C
Cystinos
Cytogenetisk analys
Cytologi

upp

D

1,25-Dihydroxi-vitamin D
D13S319, (13q14.3) FISH
D20S108 (20q12) FISH
D7S486 (7q31) FISH
Dabigatran

D-bifunktionell proteinbrist
D-dimer
DDIT3 (CHOP) (12q13) FISH
Dehydroepiandrosteronsulfat
Dehydrokolesterol

DEK-NUP214 t(6;9)(p22;q34) FISH
DEK-NUP214, t(6;9) kvantitativ PCR
Demensmarkörer
Depot
Desital

Desitin
DHCR7
DHEA-sulfat
Diagnostisk sammanfattning från benmärgsrond
Dialysvätska(peritonealdialys) diff

upp

Diazepam
dic (9;20)(p13.2;q11.2) FISH
Diff
Differentialräkning
Digoxin

Dihydroxifenylalanin
Dihydroxyacetonfosfat-acyltransferas
Dipeptidyl Peptidas IV
Dipropylacetat
Direktreagerande bilirubin

Disialotransferrin (CDT)
D-Laktat
DLAT
DNAJC5
DNM1L

Dopamin
Dopamin/kreatinin
DTNBP1
D-vitamin (25-hydroxi)
Dynamin-like protein 1 deficiency

upp

E

Ecstasy
Efedrin
Efexor
EGLN1
EGR1 (5q31) FISH

Elektrofores proteiner urin
Elfores proteiner
EML4-ALK, inv(2)(p21p23) FISH
EMTX
Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt

Entact
Eosinofila celler
Epanutin
EPAS1
EPK

EPO
EPOR
Equasym
Ergenyl
Erytrocytenzymopatier

upp

Erytrocyter
Erytrocyter partikelkoncentration
Erytrocyter, medelvolym (MCV)
Erytrocyter, morfologi
Erytrocyter, sänkningsreaktion

Erytrocyter, volymfraktion
Erytrocytos orsakad av bisfosfoglyceratmutasbrist
Erytropoietin
Escitalopram
Esertia

Esteras, alfa-naphtylacetat
Esteras, naftol-AS-D-acetat
Esteras, naftol-AS-D-kloroacetat
Estimerat proteinintag
Etanol

ETFA
ETFB
ETFDH
ETV6 (12p13)
ETV6-RUNX1, t(12;21) kvantitativ PCR

upp

ETV6-RUNX1, t(12;21)(p13;q22) FISH
Etylalkohol
Etylenglykol
Etylmorfin
Everolimus

EVF
EVI (3q26), t(3;3); inv(3) FISH
EWSR1 (22q12) FISH

upp

F

4-fluoroamfetamin
Faktor II
Faktor II genotyp
Faktor IX:C
Faktor V

Faktor V genotyp
Faktor VII
Faktor VIII:C
Faktor X
Faktor XI

Faktor XII
Faktor XIII
Familjär erytrocytos 1
Familjär erytrocytos 2
Familjär erytrocytos 3

Familjär erytrocytos 4
Familjär Hyperkolesterolemi
Fe
Fe/TIBC/Transferrin-mättnad
Fenantoin

upp

Fenemal
Fenobarbital
Fentanyl
Fenylpyruvat
Fenytoin

Ferritin
Fettsyramönster
Fettsyror, fria
FFA
FGFR1, (8p12) FISH

Fibrinogen
Fibroblast growth factor basic
Fibroblastetablering
Filtrering, Iohexol (1-punkt) plasmaclearance
FIP1L1-PDGFRA, (4q12), FISH

FISH
FK 506
FLK
FLT3-ITD mutationsanalys
Folater

upp

Follitropin
Folsyra
Fosfat
Fosfatas alkalisk, benspecifikt
Fosfatas alkaliskt

Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1)
Fosfatas, sur
Fosfatidyletanol 16:0/18:1
Fosfofruktokinas
Fosfofruktokinasbrist

Fosfoglyceratkinasbrist
Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter
Fosfo-tau
FOXO1 (FKHR) (13q14.11) FISH
Fragilitet osmotisk

Fragmin
Fragmin, dalteparinnatrium
Fraktionerade Hemoglobiner
Fri beta humant koriongonadotropin
Fri sialinsyra

upp

Fria lätta kedjor, kappa/lambda kvot
Fritt 25OH Vitamin D
Fruktosintolerans (heriditär)
FSH (Follikelstimulerande hormon)
FUCA1

Fukosidos
FUS (16p11) FISH
FUT2 genotyp
Fytansyra

upp

G

G6PD
GAA
Galaktos-6-sulfat-sulfatas
Galaktos-6-sulfat-sulfatas-antikroppar
Galaktosialidos

Galaktosylceramidas
GALC
GALC genotyp
Gallsyror
GALNS

Gamma- H2AX
gamma-Glutamyltransferas (EC 2.3.2.2)
gamma-GT
Gastrin
Gaucher genotyp

GBA
GBA genotyp
GFAp
GFR Beräknad filtration utifrån Cystatin C
GH (hGH)

upp

GHB
Gilbert genotyp
Gilberts sjukdom
GLA
GLB1

Glia-fibrillärt surt protein
Glivec
Globotriaosylceramid (Gb 3)
Glukos
Glukos-6-fosfat dehydrogenas (EC 1.1.1.49)

Glukos-6-fosfat-dehydrogenasbrist
Glukos-6-fosfatisomerasbrist
Glukosamin-6-sulfatas
Glukosaminacetyltransferas
Glukosbelastning

Glukosylceramid
Glukosylceramidas
Glukosylceramidas-antikroppar
Glutaryl-CoA-dehydrogenas (EC 1.3.99.7)
Glutationreduktasbrist

upp

Glycerol
Glycerolkinas (EC 2.7.1.30)
Glykokonjugat
Glykosaminoglykaner
Glykosyleringsstörning (medfödd)

GM1 gangliosidos
GNE
GNPAT
GNPTAB
GNPTG

GNS
GOT
GPI
GPT
GRN

Growth Hormone (Tillväxthormon)
GSR
GSS
GUSB

upp

H

25-Hydroxi-vitamin D
3-Hydroxibutyrat
3-Hydroxismörsyra
4-Hydroxi-3-metoxihomovanillinsyra
4-Hydroxi-3-metoximandelat

4-Hydroxy-3-metoxyfenylglykol
4-hydroxysmörsyra (GHB)
4-Hydroxysmörsyra, GHB, gamma-Hydroxybutyrat
5-HIAA
5-Hydroxiindolacetat

HADHA-genen
Haldol
Haloperidol (Haldol)
HAMP
Hams test

Haptoglobin
Hb
Hb, Epk + index, Celldyn
Hb, EVF
HBA genotyp

upp

HbA1c
HBB genotyp
HCG
HCO3- standard
HDL-Kolesterol

Hematokrit
Hematopoetiska stamceller totalt
Hemofilifaktor A
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)

Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin A1c
Hemoglobin i Retikulocyter
Hemoglobin, fetalt
Hemoglobin, fetalt enl. Kleihauer

Hemoglobin, fraktionerade
Hemoglobin, fritt
Hemokromatos
Hemokromatos typ 1
Hemokromatos typ 2A

upp

Hemokromatos typ 2B
Hemokromatos typ 3
Hemokromatos typ 4
Hemosiderin / Sideroblaster
Heparansulfatsulfamidas

Heparininducerade trombocytantikroppar
Hepcidin
Hereditär hemokromatos
Hermansky-Pudlak syndrom typ 1
Hermansky-Pudlak syndrom typ 2

Hermansky-Pudlak syndrom typ 3
Hermansky-Pudlak syndrom typ 4
Hermansky-Pudlak syndrom typ 5
Hermansky-Pudlak syndrom typ 6
Hermansky-Pudlak syndrom typ 7

Hermansky-Pudlak syndrom typ 8
Hermolepsin
Heroinmetabolit
HEXA
HEXB

upp

Hexokinasbrist
Hexosaminidas A
HFE
HFE genotyp
HFE2

HGSNAT
HIT
HK1
HMMA
HMPG

Holotranskobalamin
Homocystein
Homogentisinsyra
Homovanillat
Homovanillinsyra

HPS1
HPS3
HPS4
HPS5
HPS6

upp

HSD17B4
Human soluble CD40 Ligand
HVA
HYAL1
Hyalina cylindrar

Hyaluronidasbrist
Hyperbilirubinemi
Hyperoxaluri typ 1
Hypokroma Erytrocyter
Hämofilifaktor A

upp

I

ICTP
IDS
IDUA
Iduronat-2-sulfat-sulfatas
Iduronatsulfatsulfatas-antikroppar

IgA
IgD
IGF-I (Insulinlike growth factor I)
IGF-II (Insulinlike growth factor II)
IgG

IgG/A/M-Poly/M-komp
IGH (14.32.3.) FISH
IGH-BCL2 t(14;18)(q32;q21) FISH
IGH-CCND1, t(11;14)(q13;q32) FISH
IGH-FGFR3, t(4;14)(p16;q32) FISH

IGH-MAF, t(14;16)(q32;q23) FISH
IGH-MALT1 t(14;18)(q32;q21)
IGH-MYC, t(8;14)(q24;q32), FISH
IGHV mutationsanalys
IgM

upp

IL-6 (Akut)
Imatinib
Immunglobulin A
Immunglobulin D
Immunglobulin G

Immunglobulin G/Kreatinin
Immunglobulin kappakedjor/Kreatinin
Immunglobulin lambdakedjor/Kreatinin
Immunglobulin M
Immunglobulin, Kappakedjor

Immunglobulin, Lambdakedjor
Immunoblotting IgG
Immunoblotting IgM
Immunofenotyp
Immunoglobuliner

Imovane
INCL
Index (MCV,MCH,MCHC)
Inhibin-B
Innohep, tinzaparinnatrium

upp

Insulin
Insulin, fritt
Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3
Insulinlike growth factor binding protein-1
Insulinlike growth factor I (IGF-I)

Insulinlike growth factor II (IGF-II)
Insulinliknande tillväxtfaktor
Interleukin-6
Intratekal Ig-prod
Invega

Iohexol
IRIDA (järnresistent järnbrist-anemi)
Isoelektrisk fokusering
Isopropanol

upp

J

JAK2 exon12 mutationsanalys
JAK2 V617F mutationsanalys
Juvenil hemokromatos
Järn
Järnbindande kapacitet, totalt

Järnpaket

upp

K

2-(2-Klorfenyl)-2-(4-klorfenyl)-1,1-dikloretan
K
Kadmium
Kalcidiol
Kalcitonin

Kalcium
Kalciumpyrofosfat
Kalium
Kappa-Index
Kappakedjor

Karbamazepin
Karnitin
Karnitin i muskel
Karnitinpalmitoyltransferas 1 (EC 2.3.1.21)
Karnitinpalmitoyltransferas 2 (EC 2.3.1.21)

Katekolaminer
Katinon
KCTD7
Keppra
Ketoner

upp

Khat
KIT D816V Mutationsanalys
Klexane, enoxaparinnatrium
KLL FISH
Klomipramin och desmetylklomipramin

Klonazepam
Klorid
Klozapin
KMT2A (11q23)
KMT2A, t(1;11) kvantitativ PCR

KMT2A-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
KMT2A-EPS15, t(1;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT10, t(10;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR

KMT2A-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Koagulation, trombininducerad
Koagulationsfaktor II (funktionell)
Koagulationsfaktor IX (funktionell)
Koagulationsfaktor V (funktionell)

upp

Koagulationsfaktor VII (funktionell)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell med kromogent substrat)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell)
Koagulationsfaktor X (funktionell)
Koagulationsfaktor XI (funktionell)

Koagulationsfaktor XII (funktionell)
Koagulationsfaktor XIII
Koagulationsfaktorer utom VII och XIII (Aktiverad partiell tromboplastintid)
Kobalaminer
Kodein

Kokain
Kokainmetaboliter
Koldioxid, partialtryck
Kolestanol
Kolesterol (Kolesterol+Kolesterol-estrar)

Kolesterolupplagring vid Niemann-Pick typ C
Kolhydrater, Periodic-Acid-Schiff (PAS)
Kolinesteras (EC 3.1.1.7)
Kollagen-I Telopeptid
Kolmonoxidhemoglobin

upp

Kombinerade ospecifika och specifika esteraser (Dubbelesteraser)
Komplementfaktor 3
Komplementfaktor 4
Konkrementanalys
Koppar

Kopparmetabola sjukdomar
Koriongonadotropin + fri beta-peptid
Kortikotropin
Kortisol
Kotinin

Krabbe genotyp
Kreatinin
Kreatinkinas (EC 2.7.3.2)
Kreatinkinas, isoenzymer (CK-MB)
Kromogranin A

Kromosomanalys
Kryoglobulin
Könshormonbindande globulin SHBG

upp

L

Labileno
Laktas genotyp
Laktat
Laktat, D-
Laktatdehydrogenas (EC 1.1.1.27)

Laktatdehydrogenas isoenzymer i serum
Laktosbelastning
Lamanticon
Lambdakedjor
Lamictal

Lamonal
Lamopharm
Lamoscope
Lamotrigin
LAMP2

Lanoxin
LAPA
LCHAD genotyp
LD
LD isoenzymer

upp

LDL-Kolesterol
L-Dopa
Lecitinfettsyramönster
Lehydan
Leiden genotyp

Leponex
Leptilen
Leptin
Leukocyter
Leukocyter mononukleära

Leukocyter Partikelkoncentration
Leukocyter polynukleära
Levetiracetam
Levodopa
LH

LHON Leber’s Heriditary Optic Neuropathy
LIAS
Likvor
LINCL
LIPA

upp

Lipidelfores
Lipider, Sudan svart B
Lipidstatus
Lipoprotein(a)
Lipoproteiner fraktionerade

Lithionit
Litium
L-Laktat
LMH
Long chain 3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenas (LCHAD) genotyp, HADHA

Lorazepam
LPK
Lupusantikoagulans
Lutropin (tidigare Luteotropin)
Lymfocyter

Lymfocyter, vakuoliserade
Lyrica
Lysodren
Lysosomala sjukdomar
Lysozym

upp

Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)
Långkedjade fettsyror
Läkemedelsinducerad trombocythämning, Multiplate
Lösliga glykokonjugat i urin

upp

M

3-metoxytyramin
3-Metylkrotonyl-CoA-karboxylas (EC 6.4.1.4)
6-Metylmerkaptopurin nukleotid
6-Monoacetylmorfin
Magnecyl

Magnesium
Makroprolaktin
MAN2B1
MANBA
Mb Danon

Mb Fabry
Mb Gaucher
Mb Krabbe
Mb Pompe
Mb Salla

Mb Sandhoff
Mb Schindler
Mb Tay-Sachs
Mb Wilson
Mb Wolman

upp

MCAD enzymaktivitet
MCAD, genotyp
MCH
MCH, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHC

MCHC, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHr
MCOLN1
MCV
MDA (Ecstacy)

MDA (Ecstasy)
M-diff celler morfologi
MDM2(12q15)
MDM2(12q15) FISH
MDMA (Ecstacy)

MDMA (Ecstasy)
MDPV
Medikinet
Medium chain acyl-CoA-dehydrogenas (MCAD) (EC 1.2.99.3)
Medium chain acyl-CoA-dehydrogenas (MCAD) genotyp, ACADM

upp

Mefedron
Menkes sjukdom
Meronem
Meropenem
Metadon

Metakromatisk leukodystrofi
Metamfetamin
Metanefriner
Metanol
Methemoglobin

Methotrexate
Metoject
Metotrexat
Metoxiadrenalin
Metoxikatekolaminer

Metoxinoradrenalin
Metylfenidat
Metylmalonat
Metylmalonsyra
Mevalonatkinas-brist

upp

Mevalonsyra
MFSD8
Mg
Mikroalbumin
Mirtazapin

Mirtin
Mitokondrie-DNA deletion
Mitokondrie-DNA punktmutationer
Mitokondriefunktion
Mitomycin C känslighet

Mitotan
Mjölksyredehydrogenas
M-komponent/Polyklonalt IgG, A, M
MLD genotyp
MLL, (11q23) FISH

MLL-AF10, t(10;11) kvantitativ PCR
MLL-AF4, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-AF9, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-ENL, t(11;19) kvantitativ PCR

upp

MLL-EPS15, t(1;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT2, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT3(MLL-AF9 t(9;11)) fusionstranskript

MLL-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT5, t(1;11) kvantitativ PCR
MLL-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Monoaminmetaboliter i Csv
Monoaminmetaboliter i likvor hos barn

Monocyter
Mononukleosrelaterade antigen
Mononukleostest
Monospot
Morfin

Motrigal
MPA
MPL mutationsanalys
MTHFR genotyp
Mucolipidos typ IV

upp

Mukolipidos typ II/III
Mukolipidos typ IIIc
Mukopolysackarider
Mukopolysackaridos typ I
Mukopolysackaridos typ II

Mukopolysackaridos typ IIIa
Mukopolysackaridos typ IIIb
Mukopolysackaridos typ IIIc
Mukopolysackaridos typ IIId
Mukopolysackaridos typ IVa

Mukopolysackaridos typ IVb
Mukopolysackaridos typ VI
Mukopolysackaridos typ VII
Mulibrey nanism
Multipel acyl-CoA dehydrogenasbrist

Multipel Sulfatasbrist
Multiplate
Multiple acyl-CoA dehydrogenas- och riboflavintransportör-brist
Mutation i glycerolkinasgenen
MVK

upp

MYC (8q24) FISH
Myeloperoxidas
Mykofenolsyra
Myoglobin
Myostatin, MSTN

upp

N

Na
N-Acetyl Glukosaminidas
N-Acetyl-5-aminofenol
N-Acetylaspartat
NAGA

NAGLU
Natrium
Nebcina konc.
NEU1
Neurofilament light protein

Neuropeptid Y
Neutrofila granulocyter
NFL
NGS-panel; riktad sekvensering av TP53-genen
NGS-panel; riktad sekvensering avseende ärftliga tillstånd

Niemann-Pick A / B
Niemann-Pick C1
Niemann-Pick C2
Nikotinmetabolit
Nitisinon

upp

Nitrit
Noradrenalin
Nordiazepam
Normetanefriner
Norspan

Nortriptylin
NPC1
NPC2
NPM1 mutationsanalys
NPM1-mutation, Kvantitativ RT-PCR

nPNA
NPY
NSE
NT5C3A
NTBC

N-terminal propeptid av typ 3 prokollagen.
N-terminal propeptid av typ I prokollagen
NT-proBNP

upp

O

5-Oxoprolin
9-OH-Risperidon
Olanzapin
Oligoklonala band
Oligosackarider

Omentin
OPDDD
Opiater (morfin, kodein och etylmorfin)
Orexin-A, Hypokretin-1
Orfadin

Orfiril
Organiska syror, fraktionerade
Orgaran, danaparoidnatrium
Orosomucoid
Orotsyra

Osmolalitet
Osmotisk resistens
Osteocalcin
Oxazepam
Oxikodon

upp

Oxygen, partialtryck
Oxygenmättnad
Oxytocin

upp

P

1,2-Propandiol
1p36/1q25 och 19q13/19p13 FISH
P
PAI-1 Aktivitet
Paliperidon

Palmitoylproteintioesteras
Pankreatisk polypeptid (PP)
Panodil
PAPP-A
Paracetamol

Parathormon
Parathormonliknande peptid
Parenkymskademarkörer
PAS
Pb

PBG-syntas
pCO2
PCT
PDGFRB, (5q33.2) FISH
PDH

upp

PDHA1
PDHB
PDHX
PDP1
Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)

Perfalgan
Peroxisomal acyl-CoA oxidasbrist
Peroxisomal biogenesstörning
Peroxisomal screening
Peroxisomala sjukdomar

PEth 16:0/18:1
PEX1
PEX10
PEX11B
PEX12

PEX13
PEX14
PEX16
PEX19
PEX2

upp

PEX26
PEX3
PEX5
PEX6
PEX7

PFKL
PFKM
PGK1
pH
Pharmalam

PHYH
Pigmentanalys
Pipekolsyra
Piperacillin
PK (INR)

PKLR
Placentärt alkalisk fosfatas
PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas)
Plasmalogener
Plasminogenaktivatorhämmare 1 (funktionell)

upp

PML-RARA t(15;17)(q22;q21.1) FISH
PML-RARA, t(15;17) kvantitativ PCR
PNH-test
pO2
Porfobilinogensyntas (EC 4.2.1.24)

PP
PPT1
Pradaxa
Prealbumin
Pregabalin

Pregnacy Associated Plasma Protein A
Pregnantriol
Preparering av lymfocyter för mt-DNA
Pristansyra
Procalcitonin

Progenitorceller
Progesteron
Prohepcidin
Prokollagen-III-peptid
Prolaktin

upp

Propanol
Propionyl-CoA-karboxylas (EC 6.4.1.3)
Prostataspecifikt antigen
Prostataspecifikt antigen, kvot fritt/total
Protein C

Protein HC
Protein S, fritt
Protein S-100
Protein, C-reaktivt
Protein, totalt

Proteiner fraktionerade Likvor/ Serum
Proteiner, fraktionerade
Protrombin
Protrombin genotyp
Protrombinkomplex

PSA
PSA, kvot
PSAP
Ptau
PTHrP

upp

PTK
Pyknodysostos
Pyridoxal-5-fosfat
Pyrofosfat
Pyroglutaminsyra

Pyruvat
Pyruvatdehydrogenas (EC 1.2.4.1 + EC 2.3.1.12 + EC 1.8.1.4)
Pyruvatdehydrogenas-komplex-brist
Pyruvatkarboxylas (EC 6.4.1.1)
Pyruvatkinas (EC 2.7.1.40)

Pyruvatkinasbrist

upp

Q

Q10
Quetiapin

upp

R

RARA (17q21) FISH
Refsums sjukdom
Remeron
Renin (aktivt)
Respirationsstatus artärblod

Respirationsstatus artärblod, utökad
Respirationsstatus kapillärblod
Respirationsstatus kapillärblod, utökad
Respirationsstatus venblod
Respirationsstatus venblod, utökad

Retikulocyter
Reverse Trijodtyronin
Rhizomel kondrodysplasi typ 2
Rhizomel kondrodysplasi typ 3
Ridalux

Risperidal
Risperidon
Rispid
Ritalin
Rivaroxaban (Xarelto) direkt faktor Xa-hämmare

upp

RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), t(8;21)(q22;q22)
RUNX1-RUNX1T1, t(8;21) kvantitativ PCR

upp

S

S-100
Salicylat
Salla genotyp
Saposinbrist
Saroten

SCID orsakad av ADA-brist
SDF-1a, Stromal cell-derived faktor 1 alfa
Sediment
Selen
Sensaval

Seroplex
Seroquel
Serotonin
Sertralin
Sertranat

Sertrasen
Sertraxea
Sertrparma
Sfingomyelinas
SGSH

upp

Sialidas
Sialidos
Sialuri
Sirolimus
SKY

SLC17A5
SLC17A5 genotyp
SLC40A1
SLC52A1
SLC52A2

SLC52A3
Smith-Lemli-Opitz syndrom
SMPD1
Sodium oxybate
Somatotropt Hormon (Somatotropin)

Spektrofotometri av cerebrospinalvätska
Sperinar
Speron
SS18 (SYT) (18q11.2) FISH
Sternalpunktat

upp

Stilnoct
Suboxone
Subutex
Succinylaceton
Sulfatid

SUMF1
Surt lipas
Svettest screening
Svettest utökad
Syrabasstatus artärblod

Syrabasstatus kapillärblod
Syrabasstatus kapillärblod, utökad
Syrabasstatus venblod
Syrabasstatus venblod, utökad
Syrabasstatus, utökad

Syrgasmättnad
Sänkningsreaktion

upp

T

6-Tioguanin nukleotid.
T3
T4
Tacrolimus (FK 506)
Takrolimus

Talocit
Targocid
Tau
TAU genotyp
TCF3-PBX1, t(1;19) kvantitativ PCR

TCF3-PBX1, t(1;19)(q23;p13.3) FISH
TCR klonalitetsanalys
Tegretol
Teicoplanin
Temgesic

Teofyllamin
Teofyllin
Teovent
Testosteron
Testosteron, biotillgängligt

upp

Testosteron, fritt
Tetrahydrocannabinolsyra
Tetrahydrocannabinolsyra, THC, cannabinol
Tetrajodtyronin
Tfr

TFR2
TG
THC
Theo-Dur
Thyreoidea interferens

Tiamin
TIBC
Tifisertral
Tillväxthormon (GH)
Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)

Tiopurinmetabolit
TNF-alfa
TNT
Tobramycin
Totalsialinsyra i urin

upp

TP53, (17p13.1) FISH
tPA Antigen
TPI1
TPK
TPMT

TPMT genotyp
TPO-antikroppar
TPP1
TRA/D (14q11.2) (FISH)
Tramadol

Transferrin
Transferrin järnmättnad
Transferrinreceptor, löslig
Transketolas EC 2.2.1.1
Transkortin

Transtyretin
Triglycerider
Trihexosid
Trijodtyronin, fritt
Trijodtyronin, totalt

upp

TRIM37
Trimonil
Triosfosfatisomerasbrist
Tripeptidylpeptidas-I
Trombinhämmare (Dabigatran)

Trombintid
Trombocytaggregation
Trombocytantigen
Trombocyter
Trombosutredning

Troponin I
Troponin I Högkänsligt
Troponin T
Troponin T högkänsligt
Tryptizol

TSH
Tyreoglobin
Tyreoideahormoner, utredning av misstänkt analysinterferens
Tyreoideaperoxidas-antikroppar
Tyrosinemi

upp

Tyrotropin
Tyrotropin receptorantikroppar (TRAK)
Tyroxin, fritt
Tyroxin, T4
Tyroxinbindande globulin

upp

U

Ubikinon
UGT1A1
UGT1A1 genotyp
Urat
Uratkristaller

Urea
Urinsten
Urinsticka
Urinsyra
Urinämne

Urobilinogen
UroVysion CEP3, CEP7, CEP17, p16(9p21) FISH

upp

V

Valproat
Vancomycin
Vandral
Vanilinmandelsyra
Vascular endothelial growth factor (VEGF)

VEGF(A) (Vascular endothelial growth factor)
VEGF(D) (Vascular Endothelial Growth Factor D)
Venlafaxin
Very long chain acyl-CoA dehydrogenas (VLCAD) (EC 1.3.99.13)
VHL

Vimal
Vitamin B1
Vitamin B6
Vitamin D (25-hydroxi)
Vitamin D Bindande protein

Vitamin D Bindarprotein
VLCAD enzymaktivitet
VLCFA
VMA
von Willebrand faktor (funktionell)

upp

von Willebrandfaktor (Antigen)
Vätejonaktivitet
Vävnadsplasminogenaktivator (antigen)

upp

W

WT1, kvantitativ PCR

upp

X

Xeplion
Xyrem

upp

Z

Zeldox
Zink
Ziprasidon
Ziral
Zoloft

Zolpidem
Zopiklon
Zuklopentixol
Zypadhera
Zyprexa

upp

Å


upp

Ä

Ärftlig erytrocytos

upp

Ö

Östradiol

upp

?

a-mannosidos

upp

?

ß-mannosidos

upp

Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, uppdaterad 2018-01-23 av RMT+ systemet.