Analysförteckning

Sök:
Genvägar:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z   Å   Ä   Ö   ?   ?  

Önskas prisuppgift för analys var god ring 031-342 27 12
Rörplansch över upphandlade vacuumrör


A

17-alfa-Hydroxiprogesteron
5-Aminolevulinat
5-Aminolevulinat/kreatinin
7-amino-flunitazepam
7-amino-klonazepam

7-amino-nitrazepam
ABCD1
Abilify
Absenor
Absorbans 415

Acatalasemia
ACE (Angiotensin converting enzyme)
Aceruloplasminemia
Acetoacetat
Aceton

Acetylkolinesteras
Acetylkolinesterasaktivitet
ACOX1
Acyl-CoA dehydrogenas, very long chain (EC 1.3.99.13)
Acylkarnitiner, fraktionerade

upp

ADA
Adenosindeaminas (EC 3.5.4.4)
Adenylatkinasbrist
Adipocyte fatty acid binding protein
Adiponectin

Adrenalin
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Adrenoleukodystrofi
AFP
AGA

Aggregationsförmåga
AGPS
AGXT
AK1
Aktiverad Protein C resistens, med faktor V-bristplasma

Aktivt B12
ALA
ALA-dehydratas
Alanin aminotranferas (EC 2.6.1.2)
Alat

upp

Albumin
Albumin/period
Albumin-kvot, Likvor/Serum
Albyl
ALDOA

Aldolas A
Aldosteron
alfa1-Antitrypsin
alfa1-Fetoprotein
alfa1-Mikroglobulin

alfa1-Mikroglobulin/ Kreatinin
alfa2-Makroglobulin
alfa-1-Antitrypsin
alfa-Fukosidas
alfa-Galaktosidas

alfa-Galaktosidas-antikroppar
alfa-Glukosidas
alfa-Glukosidas-antikroppar
alfa-hydroxy-alprazolam
Alfa-hydroxy-triazolam

upp

alfa-Iduronidas
alfa-Iduronidas-antikroppar
alfa-Mannosidas
Alfa-metylacyl-CoA racemasbrist
alfa-N-acetylgalaktosaminidas

alfa-N-acetylglukosaminidas
ALK (2p23) FISH
Alkalisk fosfatas
Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter
Alka-Seltzer

Alkohol i serum
ALP
ALP isoenzymer
Alprazolam
Aluminium

Alvedon
Alzen
Alzheimermarkörer
AMACR
Amfetamin

upp

Amikacin
Aminosyror
Amitriptylin/Nortriptylin
Ammjon
Ammoniak

Ammoniumjon
Amylas
Amylas, Pankreasspecifikt
Amylas, total
Amylas,pankreasspecifikt

ANAE
Anafranil
Androstendion
Angiotensin converting enzyme (ACE)
anti-alfaGlukosidas

AntiFXA
Antikoagulans mot koagulationsfaktor IX
Antikoagulans mot koagulationsfaktor VIII
anti-Müllerian hormone
anti-TPO

upp

Antitrombin
anti-Tyreoglobulin
anti-Tyroperoxidas
Anti-Xa aktivitet
AP3B1

APC-resistens (FV)
Apixaban (Eliquis) direkt faktor Xa-hämmare
ApoA1
ApoB
ApoB

APOE genotyp
Apolipoproteiner
APTT
APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid)
Aripiprazol

ARSA
ARSA genotyp
ARSB
Arylsufatas B-antikroppar
Arylsulfatas A

upp

Arylsulfatas B
ASAH1
ASAT
Asbest
Aspartat aminotransferas (EC 2.6.1.1)

Aspartylglukosaminidas
Aspartylglukosaminuri
Aspirin
AT
ATM, (11q22.3) FISH

ATP13A2
ATP7A
ATP7B
Atrial natriuretisk peptid (ANP)
Atriell natriuretisk peptid (ANP)

Aural
Azatiopurinmetabolit

upp

B

1,4-Butandiol
B1
B12
BAAT
Bamyl

Band3 protein
Base excess
Basofila granulocyter
Basöverskott
BCA-1

BCRABL (p190) fusionstranskript
BCR-ABL1 mutationsanalys
BCR-ABL1, t(9;22)(q34;q11.2) FISH
BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR
Bellcital

Benmärgs-Järn
Bensodiazepiner
Bensoylekgonin
Bensylpenicillin
beta Trace protein

upp

beta2-Mikroglobulin
beta-Amyloid (1-42)
beta-Amyloid kvot
beta-Galaktosidas
beta-Glukuronidas

beta-Mannosidas
beta-N-acetylglukosaminidas
Bevilon
Bikarbonat, aktuellt
Bikarbonat, standard (pCO2 5,3 kPa)

Biklin
Bile acid CoA: Amino acid N-acetyltransferase deficiency
Bilirubin
Bilirubin, konjugerat
Bilirubin, Konjugerat ( direkt )

Biopram
Biotinidas (EC 3.5.1.12)
BLOC1S3
Blodgas artärblod
Blodgas artärblod, utökad

upp

Blodgas kapillärblod
Blodgas kapillärblod, utökad
Blodgas venblod
Blodgas venblod, utökad
Bly

BPGM
BRAF (7q34)
BRAF (7q34) FISH
Brain natriuretic peptide (BNP)
Brown-Vialetto-Van Laere syndrom 1

Brown-Vialetto-Van Laere syndrom 2
BUN
Buprenorfin
Butyrylkolinesterasaktivitet

upp

C

C Reaktivt Protein känslig
C1-Esterasinhibitor + C4
C1-Inaktivator
C3
C4

CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Cadmium
Calcium

Calcium, joniserad
Calciumpyrofosfat- och uratkristaller
CALR Mutationsanalys
Cancerantigen 125
Cancerassocierat antigen 19-9

Cannabinol
Cannabismetaboliter
Carbohydrat Antigen 19-9
Carbohydrate-deficient transferrin
Carboxyterminal Telopeptid av typ 1 kollagen

upp

Carcinoembryonalt antigen
Carnitin
CAT
CBFB (16q22) inv(16), FISH
CBFB-MYH11, inv(16) kvantitativ PCR

CCL18
Cd
CDG
CDKN2A, p16, (9p21) FISH
CDT

CEA
CEBPA mutationsanalys
Cefotaxim
Cell proliferation assay
Celler, CD34-positiva

Celler, CD34-positiva+CD3-positiva
Celler, flödescytometrisk klassificering
Celler, leukemitypning
Celler, Likvor ; Antal
Celler, morfologi

upp

Cellseparering, autoMACS (automatiserad Magnetisk Cell Sorterare)
Centralstimulerande aminer (amfetamin, metamfetamin, Ecstasy)
CEP 8 (p11.1-q11.1)
CEP12 (p11.1-q11.1)
cerebrospinalvätska

Cerebrotendinös xantomatos
Ceroidlipofuscinos 1
Ceroidlipofuscinos 2
Ceroidlipofuscinos typ 1
Ceroidlipofuscinos typ 10

Ceroidlipofuscinos typ 11
Ceroidlipofuscinos typ 12
Ceroidlipofuscinos typ 13
Ceroidlipofuscinos typ 14
Ceroidlipofuscinos typ 2

Ceroidlipofuscinos typ 3
Ceroidlipofuscinos typ 4B
Ceroidlipofuscinos typ 5
Ceroidlipofuscinos typ 6 / 4A
Ceroidlipofuscinos typ 7

upp

Ceroidlipofuscinos typ 8
Certican
Ceruloplasmin
CFU (Colony Forming Unit)
Chitotriosidas

CHr
Chromogranin A
Cilomed
Cilopram
Cipralex

Cipramil
Cisordinol
Citalomed
Citalop
Citalopram

Citapram
Citapriwa
Citavie
Citoglan
CKMB

upp

Cl
Claforan
CLN 1
CLN 2
CLN3

CLN5
CLN6
CLN8
Clopixol
Clorid

Clozapine
Co-enzym Q10
COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH
Concerta
Copeptin

Copeptin-proAVP
CP
C-peptid
CPT I
CPT II

upp

Crigler-Najjars syndrom
Crisomet
CRP
CRP känsligt
CSF1R (5q33-q34) FISH

CTNS
CTSA
CTSD
CTSF
CTSK

Cu
Curadon
CXCL13, B Cell-Attracting chemokine 1(BCA-1)
Cyklosporin A, specifik
CYP27A1

CYP2D6-genotyp
CYP2D6-genotyp; mutationsanalys
Cystatin C
Cystinos
Cytogenetisk analys

upp

Cytologi

upp

D

1,25-Dihydroxi-vitamin D
D13S319, (13q14.3) FISH
D20S108 (20q12) FISH
D7S486 (7q31) FISH
Dabigatran

D-bifunktionell proteinbrist
D-dimer
DDIT3 (CHOP) (12q13) FISH
Dehydroepiandrosteronsulfat
Dehydrokolesterol

DEK-NUP214 t(6;9)(p22;q34) FISH
DEK-NUP214, t(6;9) kvantitativ PCR
Demensmarkörer
Depot
Desital

Desitin
DHCR7
DHEA-sulfat
Diagnostisk sammanfattning från benmärgsrond
Dialysvätska(peritonealdialys) diff

upp

Diazepam
dic (9;20)(p13.2;q11.2) FISH
Diff
Differentialräkning
Digoxin

Dihydroxifenylalanin
Dihydroxyacetonfosfat-acyltransferas
Dipeptidyl Peptidas IV
Dipropylacetat
Direktreagerande bilirubin

Disialotransferrin (CDT)
D-Laktat
DLAT
DNAJC5
DNM1L

Dopamin
Dopamin/kreatinin
DTNBP1
D-vitamin (25-hydroxi)
Dynamin-like protein 1 deficiency

upp

E

Ecstasy
Efedrin
Efexor
EGLN1
EGR1 (5q31) FISH

Elektrofores proteiner urin
Elfores proteiner
EML4-ALK, inv(2)(p21p23) FISH
EMTX
Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt

Entact
Eosinofila celler
Epanutin
EPAS1
EPK

EPO
EPOR
Equasym
Ergenyl
Erytrocytenzymopatier

upp

Erytrocyter
Erytrocyter partikelkoncentration
Erytrocyter, medelvolym (MCV)
Erytrocyter, morfologi
Erytrocyter, sänkningsreaktion

Erytrocyter, volymfraktion
Erytrocytos orsakad av bisfosfoglyceratmutasbrist
Erytropoietin
Escitalopram
Esertia

Esteras, alfa-naphtylacetat
Esteras, naftol-AS-D-acetat
Esteras, naftol-AS-D-kloroacetat
Estimerat proteinintag
Etanol

ETFA
ETFB
ETFDH
ETV6 (12p13)
ETV6-RUNX1, t(12;21) kvantitativ PCR

upp

ETV6-RUNX1, t(12;21)(p13;q22) FISH
Etylalkohol
Etylenglykol
Etylmorfin
Everolimus

EVF
EVI (3q26), t(3;3); inv(3) FISH
EWSR1 (22q12) FISH

upp

F

4-fluoroamfetamin
Faktor II
Faktor II genotyp
Faktor IX:C
Faktor V

Faktor V genotyp
Faktor VII
Faktor VIII:C
Faktor X
Faktor XI

Faktor XII
Faktor XIII
Familjär erytrocytos 1
Familjär erytrocytos 2
Familjär erytrocytos 3

Familjär erytrocytos 4
Familjär Hyperkolesterolemi
Fe
Fe/TIBC/Transferrin-mättnad
Fenantoin

upp

Fenemal
Fenobarbital
Fentanyl
Fenylpyruvat
Fenytoin

Ferritin
Fettsyramönster
Fettsyror, fria
FFA
FGFR1, (8p12) FISH

Fibrinogen
Fibroblast growth factor basic
Fibroblastetablering
Filtrering, Iohexol (1-punkt) plasmaclearance
FIP1L1-PDGFRA, (4q12), FISH

FISH
FK 506
FLK
FLT3-ITD mutationsanalys
Folater

upp

Follitropin
Folsyra
Fosfat
Fosfatas alkalisk, benspecifikt
Fosfatas alkaliskt

Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1)
Fosfatas, sur
Fosfatidyletanol 16:0/18:1
Fosfofruktokinas
Fosfofruktokinasbrist

Fosfoglyceratkinasbrist
Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter
Fosfo-tau
FOXO1 (FKHR) (13q14.11) FISH
Fragilitet osmotisk

Fragmin
Fragmin, dalteparinnatrium
Fraktionerade Hemoglobiner
Fri beta humant koriongonadotropin
Fri sialinsyra

upp

Fria lätta kedjor, kappa
Fria lätta kedjor, kappa/lambda kvot
Fritt 25OH Vitamin D
FSH (Follikelstimulerande hormon)
FUCA1

Fukosidos
FUS (16p11) FISH
FUT2 genotyp
Fytansyra

upp

G

G6PD
G6PD enzymaktivitet
GAA
Galaktos-6-sulfat-sulfatas
Galaktos-6-sulfat-sulfatas-antikroppar

Galaktosialidos
Galaktosylceramidas
GALC
GALC genotyp
Gallsyror

GALNS
Gamma- H2AX
gamma-Glutamyltransferas (EC 2.3.2.2)
gamma-GT
Gastrin

Gaucher genotyp
GBA
GBA genotyp
GFAp
GFR Beräknad filtration utifrån Cystatin C

upp

GH (hGH)
GHB
Gilbert genotyp
Gilberts sjukdom
GLA

GLB1
Glia-fibrillärt surt protein
Glivec
Globotriaosylceramid (Gb 3)
globotriaosylsfingosin

Glukos
Glukos-6-fosfat dehydrogenas (EC 1.1.1.49)
Glukos-6-fosfat-dehydrogenasbrist
Glukos-6-fosfatisomerasbrist
Glukosamin-6-sulfatas

Glukosaminacetyltransferas
Glukosbelastning
Glukosylceramid
Glukosylceramidas
Glukosylceramidas-antikroppar

upp

Glutaryl-CoA-dehydrogenas (EC 1.3.99.7)
Glutationreduktasbrist
Glycerol
Glycerolkinas (EC 2.7.1.30)
Glykokonjugat

Glykosaminoglykaner
Glykosyleringsstörning (medfödd)
GM1 gangliosidos
GNE
GNPAT

GNPTAB
GNPTG
GNS
GOT
GPI

GPT
GRN
Growth Hormone (Tillväxthormon)
GSR
GSS

upp

GUSB

upp

H

25-Hydroxi-vitamin D
3-Hydroxibutyrat
3-Hydroxismörsyra
4-Hydroxi-3-metoxihomovanillinsyra
4-Hydroxi-3-metoximandelat

4-Hydroxy-3-metoxyfenylglykol
4-hydroxysmörsyra (GHB)
4-Hydroxysmörsyra, GHB, gamma-Hydroxybutyrat
5-HIAA
5-Hydroxiindolacetat

Haldol
Haloperidol (Haldol)
HAMP
Hams test
Haptoglobin

Hb
Hb, Epk + index, Celldyn
Hb, EVF
HBA genotyp
HbA1c

upp

HBB genotyp
HCG
HCO3- standard
HDL-Kolesterol
Hematokrit

Hematopoetiska stamceller totalt
Hemofilifaktor A
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)

Hemoglobin A1c
Hemoglobin i Retikulocyter
Hemoglobin, fetalt
Hemoglobin, fetalt enl. Kleihauer
Hemoglobin, fraktionerade

Hemoglobin, fritt
Hemoglobinopatiutredning
Hemokromatos
Hemokromatos typ 1
Hemokromatos typ 2A

upp

Hemokromatos typ 2B
Hemokromatos typ 3
Hemokromatos typ 4
Hemosiderin / Sideroblaster
Heparansulfatsulfamidas

Heparininducerade trombocytantikroppar
Hepcidin
Hereditär hemokromatos
Hermansky-Pudlak syndrom typ 1
Hermansky-Pudlak syndrom typ 2

Hermansky-Pudlak syndrom typ 3
Hermansky-Pudlak syndrom typ 4
Hermansky-Pudlak syndrom typ 5
Hermansky-Pudlak syndrom typ 6
Hermansky-Pudlak syndrom typ 7

Hermansky-Pudlak syndrom typ 8
Hermolepsin
Heroinmetabolit
HEXA
HEXB

upp

Hexokinasbrist
Hexosaminidas A
HFE
HFE genotyp
HFE2

HGSNAT
HIT
HK1
HMMA
HMPG

Holotranskobalamin
Homocystein
Homogentisinsyra
Homovanillat
Homovanillinsyra

HPS1
HPS3
HPS4
HPS5
HPS6

upp

HSD17B4
Human soluble CD40 Ligand
HVA
HYAL1
Hyalina cylindrar

Hyaluronidasbrist
Hyperbilirubinemi
Hyperoxaluri typ 1
Hypokroma Erytrocyter
Hämofilifaktor A

upp

I

ICTP
IDS
IDUA
Iduronat-2-sulfat-sulfatas
Iduronatsulfatsulfatas-antikroppar

IgA
IgD
IGF-I (Insulinlike growth factor I)
IGF-II (Insulinlike growth factor II)
IgG

IgG/A/M-Poly/M-komp
IGH (14.32.3.) FISH
IGH-BCL2 t(14;18)(q32;q21) FISH
IGH-CCND1, t(11;14)(q13;q32) FISH
IGH-FGFR3, t(4;14)(p16;q32) FISH

IGH-MAF, t(14;16)(q32;q23) FISH
IGH-MALT1 t(14;18)(q32;q21)
IGH-MYC, t(8;14)(q24;q32), FISH
IGHV mutationsanalys
IgM

upp

IL-6 (Akut)
Imatinib
Immunglobulin A
Immunglobulin D
Immunglobulin G

Immunglobulin G/Kreatinin
Immunglobulin kappakedjor/Kreatinin
Immunglobulin lambdakedjor/Kreatinin
Immunglobulin M
Immunglobulin, Kappakedjor

Immunglobulin, Lambdakedjor
Immunoblotting IgG
Immunoblotting IgM
Immunofenotyp
Immunoglobuliner

Imovane
INCL
Index (MCV,MCH,MCHC)
Inhibin-B
Innohep, tinzaparinnatrium

upp

Insulin
Insulin, fritt
Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3
Insulinlike growth factor binding protein-1
Insulinlike growth factor I (IGF-I)

Insulinlike growth factor II (IGF-II)
Insulinliknande tillväxtfaktor
Interleukin-6
Intratekal Ig-prod
Invega

Iohexol
IRIDA (järnresistent järnbrist-anemi)
Isoelektrisk fokusering
Isopropanol

upp

J

JAK2 exon12 mutationsanalys
JAK2 V617F mutationsanalys
Juvenil hemokromatos
Järn
Järnbindande kapacitet, totalt

Järnpaket

upp

K

2-(2-Klorfenyl)-2-(4-klorfenyl)-1,1-dikloretan
K
Kadmium
Kalcidiol
Kalcitonin

Kalcium
Kalciumpyrofosfat
Kalium
Kappa-Index
Kappakedjor

Karbamazepin
Karnitin
Karnitin i muskel
Karnitinpalmitoyltransferas 1 (EC 2.3.1.21)
Karnitinpalmitoyltransferas 2 (EC 2.3.1.21)

Katekolaminer
Katinon
KCTD7
Keppra
Ketoner

upp

Khat
KIT D816V Mutationsanalys
Klexane, enoxaparinnatrium
KLL FISH
Klomipramin och desmetylklomipramin

Klonazepam
Klorid
Klozapin
KMT2A (11q23)
KMT2A, t(1;11) kvantitativ PCR

KMT2A-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
KMT2A-EPS15, t(1;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT10, t(10;11) kvantitativ PCR
KMT2A-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR

KMT2A-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR
Koagulation, trombininducerad
Koagulationsfaktor II (funktionell)
Koagulationsfaktor IX (funktionell)
Koagulationsfaktor V (funktionell)

upp

Koagulationsfaktor VII (funktionell)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell med kromogent substrat)
Koagulationsfaktor VIII (funktionell)
Koagulationsfaktor X (funktionell)
Koagulationsfaktor XI (funktionell)

Koagulationsfaktor XII (funktionell)
Koagulationsfaktor XIII
Koagulationsfaktorer utom VII och XIII (Aktiverad partiell tromboplastintid)
Kobalaminer
Kodein

Kokain
Kokainmetaboliter
Koldioxid, partialtryck
Kolestanol
Kolesterol (Kolesterol+Kolesterol-estrar)

Kolesterolupplagring vid Niemann-Pick typ C
Kolhydrater, Periodic-Acid-Schiff (PAS)
Kolinesteras (EC 3.1.1.7)
Kollagen-I Telopeptid
Kolmonoxidhemoglobin

upp

Kombinerade ospecifika och specifika esteraser (Dubbelesteraser)
Komplementfaktor 3
Komplementfaktor 4
Koppar
Kopparmetabola sjukdomar

Koriongonadotropin + fri beta-peptid
Kortikotropin
Kortisol
Kortisol kvällsprov
Kortisol morgonprov

Kortison kvällsprov
Kortison morgonprov
Kotinin
Krabbe genotyp
Kreatinin

Kreatinkinas (EC 2.7.3.2)
Kreatinkinas, isoenzymer (CK-MB)
Kromogranin A
Kromosomanalys
Kryoglobulin

upp

Könshormonbindande globulin SHBG

upp

L

Labileno
Laktas genotyp
Laktat
Laktat, D-
Laktatdehydrogenas (EC 1.1.1.27)

Laktatdehydrogenas isoenzymer i serum
Laktosbelastning
Lamanticon
Lambdakedjor
Lamictal

Lamonal
Lamopharm
Lamoscope
Lamotrigin
LAMP2

Lanoxin
LAPA
LD
LD isoenzymer
LDL-Kolesterol

upp

L-Dopa
Lecitinfettsyramönster
Lehydan
Leiden genotyp
Leponex

Leptilen
Leptin
Leukocyter
Leukocyter mononukleära
Leukocyter Partikelkoncentration

Leukocyter polynukleära
Levetiracetam
Levodopa
LH
LHON Leber’s Heriditary Optic Neuropathy

LIAS
Likvor
LINCL
LIPA
Lipidelfores

upp

Lipider, Sudan svart B
Lipidstatus
Lipoprotein(a)
Lipoproteiner fraktionerade
Lithionit

Litium
L-Laktat
LMH
Lorazepam
LPK

Lupusantikoagulans
Lutropin (tidigare Luteotropin)
Lymfocyter
Lymfocyter, vakuoliserade
Lyrica

Lysodren
LysoGb3
Lysosomala sjukdomar
Lysozym
Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)

upp

Långkedjade fettsyror
Läkemedelsinducerad trombocythämning, Multiplate
Lösliga glykokonjugat i urin

upp

M

3-metoxytyramin
3-Metylkrotonyl-CoA-karboxylas (EC 6.4.1.4)
6-Metylmerkaptopurin nukleotid
6-Monoacetylmorfin
Magnecyl

Magnesium
Makroprolaktin
MAN2B1
MANBA
Mb Danon

Mb Fabry
Mb Gaucher
Mb Krabbe
Mb Pompe
Mb Salla

Mb Sandhoff
Mb Schindler
Mb Tay-Sachs
Mb Wilson
Mb Wolman

upp

MCAD enzymaktivitet
MCH
MCH, Hemoglobin (Erc-Index)
MCHC
MCHC, Hemoglobin (Erc-Index)

MCHr
MCOLN1
MCV
MDA (Ecstacy)
MDA (Ecstasy)

M-diff celler morfologi
MDM2(12q15)
MDM2(12q15) FISH
MDMA (Ecstacy)
MDMA (Ecstasy)

MDPV
Medikinet
Medium chain acyl-CoA-dehydrogenas (MCAD) (EC 1.2.99.3)
Mefedron
Menkes sjukdom

upp

Meronem
Meropenem
Metadon
Metakromatisk leukodystrofi
Metamfetamin

Metanefriner
Metanol
Methemoglobin
Methotrexate
Metoject

Metotrexat
Metoxiadrenalin
Metoxikatekolaminer
Metoxinoradrenalin
Metylfenidat

Metylmalonat
Metylmalonsyra
Mevalonatkinas-brist
Mevalonsyra
MFSD8

upp

Mg
Mikroalbumin
Mirtazapin
Mirtin
Mitokondrie-DNA deletion

Mitokondriefunktion
Mitomycin C känslighet
Mitotan
Mjölksyredehydrogenas
M-komponent/Polyklonalt IgG, A, M

MLD genotyp
MLL, (11q23) FISH
MLL-AF10, t(10;11) kvantitativ PCR
MLL-AF4, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-AF9, t(9;11) kvantitativ PCR

MLL-AFF1, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-ENL, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-EPS15, t(1;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT1, t(11;19) kvantitativ PCR
MLL-MLLT10, t(10;11) kvantitativ PCR

upp

MLL-MLLT2, t(4;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT3(MLL-AF9 t(9;11)) fusionstranskript
MLL-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR
MLL-MLLT5, t(1;11) kvantitativ PCR
MLL-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR

Monoaminmetaboliter i Csv
Monoaminmetaboliter i likvor hos barn
Monocyter
Mononukleosrelaterade antigen
Mononukleostest

Monospot
Morfin
Motrigal
MPA
MPL mutationsanalys

MRD, minimal residual disease
MTHFR genotyp
Mucolipidos typ IV
Mukolipidos typ II/III
Mukolipidos typ IIIc

upp

Mukopolysackarider
Mukopolysackaridos typ I
Mukopolysackaridos typ II
Mukopolysackaridos typ IIIa
Mukopolysackaridos typ IIIb

Mukopolysackaridos typ IIIc
Mukopolysackaridos typ IIId
Mukopolysackaridos typ IVa
Mukopolysackaridos typ IVb
Mukopolysackaridos typ VI

Mukopolysackaridos typ VII
Mulibrey nanism
Multipel acyl-CoA dehydrogenasbrist
Multipel Sulfatasbrist
Multiplate

Multiple acyl-CoA dehydrogenas- och riboflavintransportör-brist
Mutation i glycerolkinasgenen
MVK
MYC (8q24) FISH
Myeloperoxidas

upp

Mykofenolsyra
Myoglobin
Myostatin, MSTN

upp

N

Na
N-Acetyl Glukosaminidas
N-Acetyl-5-aminofenol
N-Acetylaspartat
NAGA

NAGLU
Natrium
Nebcina konc.
NEU1
Neurofilament light protein

Neuropeptid Y
Neutrofila granulocyter
NFL
NGS-panel; riktad sekvensering av TP53-genen
NGS-panel; riktad sekvensering avseende ärftliga tillstånd

Niemann-Pick A / B
Niemann-Pick C1
Niemann-Pick C2
Nikotinmetabolit
Nitisinon

upp

Nitrit
Noradrenalin
Nordiazepam
Normetanefriner
Norspan

Nortriptylin
NPC1
NPC2
NPM1 mutationsanalys
NPM1-mutation, Kvantitativ RT-PCR

nPNA
NPY
NSE
NT5C3A
NTBC

N-terminal propeptid av typ 3 prokollagen.
N-terminal propeptid av typ I prokollagen
NT-proBNP

upp

O

5-Oxoprolin
9-OH-Risperidon
Olanzapin
Oligoklonala band
Oligosackarider

Omentin
OPDDD
Opiater (morfin, kodein och etylmorfin)
Orexin-A, Hypokretin-1
Orfadin

Orfiril
Organiska syror, fraktionerade
Orgaran, danaparoidnatrium
Orosomucoid
Orotsyra

Osmolalitet
Osmotisk resistens
Osteocalcin
Oxazepam
Oxikodon

upp

Oxygen, partialtryck
Oxygenmättnad
Oxytocin

upp

P

1,2-Propandiol
1p36/1q25 och 19q13/19p13 FISH
P
PAI-1 Aktivitet
Paliperidon

Palmitoylproteintioesteras
Pankreatisk polypeptid (PP)
Panodil
PAPP-A
Paracetamol

Parathormon
Parathormonliknande peptid
Parenkymskademarkörer
PAS
Pb

PBG-syntas
pCO2
PCT
PDGFRB, (5q33.2) FISH
PDH

upp

PDHA1
PDHB
PDHX
PDP1
Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)

Perfalgan
Peroxisomal acyl-CoA oxidasbrist
Peroxisomal biogenesstörning
Peroxisomal screening
Peroxisomala sjukdomar

PEth 16:0/18:1
PEX1
PEX10
PEX11B
PEX12

PEX13
PEX14
PEX16
PEX19
PEX2

upp

PEX26
PEX3
PEX5
PEX6
PEX7

PFKL
PFKM
PGK1
pH
Pharmalam

PHYH
Pigmentanalys
Pipekolsyra
Piperacillin
PK (INR)

PKLR
Placentärt alkalisk fosfatas
PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas)
Plasmalogener
Plasminogenaktivatorhämmare 1 (funktionell)

upp

PML-RARA t(15;17)(q22;q21.1) FISH
PML-RARA, t(15;17) kvantitativ PCR
PNH-test
pO2
Porfobilinogensyntas (EC 4.2.1.24)

PP
PPT1
Pradaxa
Prealbumin
Pregabalin

Pregnacy Associated Plasma Protein A
Pregnantriol
Preparering av lymfocyter för mt-DNA
Pristansyra
Procalcitonin

Progenitorceller
Progesteron
Prohepcidin
Prokollagen-III-peptid
Prolaktin

upp

Propanol
Propionyl-CoA-karboxylas (EC 6.4.1.3)
Prostataspecifikt antigen
Prostataspecifikt antigen, kvot fritt/total
Protein C

Protein HC
Protein S, fritt
Protein S-100
Protein, C-reaktivt
Protein, totalt

Proteiner fraktionerade Likvor/ Serum
Proteiner, fraktionerade
Protrombin
Protrombin genotyp
Protrombinkomplex

PSA
PSA, kvot
PSAP
Ptau
PTHrP

upp

PTK
Pyknodysostos
Pyridoxal-5-fosfat
Pyrofosfat
Pyroglutaminsyra

Pyruvat
Pyruvatdehydrogenas (EC 1.2.4.1 + EC 2.3.1.12 + EC 1.8.1.4)
Pyruvatdehydrogenas-komplex-brist
Pyruvatkarboxylas (EC 6.4.1.1)
Pyruvatkinas (EC 2.7.1.40)

Pyruvatkinasbrist

upp

Q

Q10
Quetiapin

upp

R

RARA (17q21) FISH
Refsums sjukdom
Remeron
Renin (aktivt)
Respirationsstatus artärblod

Respirationsstatus artärblod, utökad
Respirationsstatus kapillärblod
Respirationsstatus kapillärblod, utökad
Respirationsstatus venblod
Respirationsstatus venblod, utökad

Retikulocyter
Reverse Trijodtyronin
Rhizomel kondrodysplasi typ 2
Rhizomel kondrodysplasi typ 3
Ridalux

Risperidal
Risperidon
Rispid
Ritalin
Rivaroxaban (Xarelto) direkt faktor Xa-hämmare

upp

RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), t(8;21)(q22;q22)
RUNX1-RUNX1T1, t(8;21) kvantitativ PCR

upp

S

S-100
Salicylat
Salla genotyp
Saposinbrist
Saroten

SCID orsakad av ADA-brist
SDF-1a, Stromal cell-derived faktor 1 alfa
Sediment
Selen
Sensaval

Seroplex
Seroquel
Serotonin
Sertralin
Sertranat

Sertrasen
Sertraxea
Sertrparma
Sfingomyelinas
SGSH

upp

Sialidas
Sialidos
Sialuri
Sirolimus
SKY

SLC17A5
SLC17A5 genotyp
SLC40A1
SLC52A1
SLC52A2

SLC52A3
Smith-Lemli-Opitz syndrom
SMPD1
Sodium oxybate
Somatotropt Hormon (Somatotropin)

Spektrofotometri av cerebrospinalvätska
Sperinar
Speron
SS18 (SYT) (18q11.2) FISH
Sternalpunktat

upp

Stilnoct
Suboxone
Subutex
Succinylaceton
Sulfatid

SUMF1
Surt lipas
Svettest screening
Svettest utökad
Syrabasstatus artärblod

Syrabasstatus kapillärblod
Syrabasstatus kapillärblod, utökad
Syrabasstatus venblod
Syrabasstatus venblod, utökad
Syrabasstatus, utökad

Syrgasmättnad
Sänkningsreaktion

upp

T

6-Tioguanin nukleotid.
T3
T4
Tacrolimus (FK 506)
Takrolimus

Talassemiutredning
Talocit
Targocid
Tau
TAU genotyp

TCF3-PBX1, t(1;19) kvantitativ PCR
TCF3-PBX1, t(1;19)(q23;p13.3) FISH
TCR klonalitetsanalys
TCR-rearrangering
Tegretol

Teicoplanin
Temgesic
Teofyllamin
Teofyllin
Teovent

upp

Testosteron
Testosteron, biotillgängligt
Testosteron, fritt
Tetrahydrocannabinolsyra
Tetrahydrocannabinolsyra, THC, cannabinol

Tetrajodtyronin
Tfr
TFR2
TG
THC

Theo-Dur
Thyreoidea interferens
Tiamin
TIBC
Tifisertral

Tillväxthormon (GH)
Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)
Tiopurinmetabolit
TNF-alfa
TNT

upp

Tobramycin
Totalsialinsyra i urin
TP53, (17p13.1) FISH
TPI1
TPK

TPMT
TPMT genotyp
TPO-antikroppar
TPP1
TRA/D (14q11.2) (FISH)

Tramadol
Transferrin
Transferrin järnmättnad
Transferrinreceptor, löslig
Transketolas EC 2.2.1.1

Transkortin
Transtyretin
Triglycerider
Trihexosid
Trijodtyronin, fritt

upp

Trijodtyronin, totalt
TRIM37
Trimonil
Triosfosfatisomerasbrist
Tripeptidylpeptidas-I

Trombinhämmare (Dabigatran)
Trombintid
Trombocytaggregation
Trombocytantigen
Trombocyter

Trombosutredning
Troponin I
Troponin I Högkänsligt
Troponin T
Troponin T högkänsligt

Tryptizol
TSH
Tyreoglobin
Tyreoideahormoner, utredning av misstänkt analysinterferens
Tyreoideaperoxidas-antikroppar

upp

Tyrosinemi
Tyrotropin
Tyrotropin receptorantikroppar (TRAK)
Tyroxin, fritt
Tyroxin, T4

Tyroxinbindande globulin

upp

U

Ubikinon
UGT1A1
UGT1A1 genotyp
Urat
Uratkristaller

Urea
Urinsticka
Urinsyra
Urinämne
Urobilinogen

UroVysion CEP3, CEP7, CEP17, p16(9p21) FISH

upp

V

Valproat
Vancomycin
Vandral
Vanilinmandelsyra
Vascular endothelial growth factor (VEGF)

VEGF(A) (Vascular endothelial growth factor)
VEGF(D) (Vascular Endothelial Growth Factor D)
Venlafaxin
Very long chain acyl-CoA dehydrogenas (VLCAD) (EC 1.3.99.13)
VHL

Vimal
Vitamin B1
Vitamin B6
Vitamin D (25-hydroxi)
Vitamin D Bindande protein

Vitamin D Bindarprotein
VLCAD enzymaktivitet
VLCFA
VMA
von Willebrand faktor (funktionell)

upp

von Willebrandfaktor (Antigen)
Vätejonaktivitet

upp

W

WT1, kvantitativ PCR

upp

X

Xeplion
Xyrem

upp

Z

Zeldox
Zink
Ziprasidon
Ziral
Zoloft

Zolpidem
Zopiklon
Zuklopentixol
Zypadhera
Zyprexa

upp

Å


upp

Ä

Ärftlig erytrocytos

upp

Ö

Östradiol

upp

?

a-mannosidos

upp

?

ß-mannosidos

upp

Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, uppdaterad 2018-05-21 av RMT+ systemet.