76

Haptoglobin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
Ingår även i S-Protein bedömning och a1AT/Infl gruppanalyser.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport. Om ej gelrör används hälles serumet av i ett annat rör före transport.

Remiss

Remiss

Remiss 1 Klinisk kemi alternativt Beställningsetikett

Remissord

S-Haptoglobin

Metod

Metodtyp

Turbidimetrisk/Immunturbidimetrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU19788

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <14 år<2,0
 14 år - <18 år0,24 - 1,9

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år0,24 - 1,9
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.