82

alfa1-Antitrypsin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
alfa1-Antitrypsin analyseras aldrig enskilt. Ingår i gruppanalysen a1AT/Infl tillsammans med S-Haptoglobin och S-Orosomucoid och i S-Protein bedömning. I gruppanalyserna ingår ett med medicinskt utlåtande med bedömning av alfa1-Antitrypsinbrist, inflammatorisk aktivitet eller misstanke om hemolys.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport. Om ej gelrör används hälles serumet av i ett annat rör före transport.

Remiss

Remiss

Remiss 1 Klinisk kemi Beställningsetikett

Remissord

S-Antitrypsin

Metod

Metodtyp

Turbidimetrisk/Immunturbidimetrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU19692

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 3 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 <1 m0,94 - 1,90,86 - 1,8
KommentarNyfödda har ofta något högre nivåer
 1 m - <18 år0,94 - 1,90,86 - 1,8

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 >=18 år0,94 - 1,90,86 - 1,8
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.