99

Laktatdehydrogenas (EC 1.1.1.27)

Synonymer

LD \ Mjölksyredehydrogenas

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
Alternativa provmaterial: Pleura, ascites 5 mL K2-EDTA-rör

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Provet centrifugeras vid 2800g i 7 min efter att provet har koagulerat. Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana). Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 48 h.

Transport

.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-LD

Metod

Metodtyp

Enzymatisk Fotometri

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

µkat/L

NPU-Kod

NPU22289

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <15 d5,2 - 20,8
 15 d - <6 mSaknas.
 6 m - <4 år2,2 - 4,9
 4 år - <9 år2,0 - 4,1
 9 år - <18 år1,9 - 4,3

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 18 år - <70 år1,8 - 3,4
 >=70 år1,9 - 4,2

Bakgrund

Laktatdehydrogenas, LD finns i cytoplasma i kroppens alla celler. Enzymet katalyserar slutsteget i den anaeroba glykolysen, vid vilket pyruvat reduceras till laktat under medverkan av NADH. Normalt sker ett flöde av LD ut i det extracellulära rummet dels på grund av den kontinuerliga omsättningen av cellen, dels genom membranläckage. Vid alla sjukliga förändringar, som ökar cellmembranernas permeabilitet, ökar LD halten i blodet. Då erytrocyter eller LD-rika vävnader, t.ex. hjärt- och skelett-muskulatur eller lever skadas, blir ökningen i serum stor. Eftersom många vävnader är rika på LD är en LD-stegring i serum en ospecifik indikator på vävnadsskada.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.