132

Metoxikatekolaminer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Plastdunk

Provtagning

Vuxna: Dygnsmängd urin samlas i 2,5 L plastflaska innehållande 16 mL saltsyra, 5 mol/L. Barn: Dygnsmängd urin samlas i 1 L plastflaska innehållande 5 mL saltsyra, 5 mol/L. Blandas väl. Urinmängden mäts och 10 mL skickas för analys. Insamlingstiden och dygnsmängd av urin anges på remissen.
Stickprovtagning: Till 10 mL urin ska 50 µL 5 mol/L saltsyra tillsättas. Märk pappersremiss eller elektronisk beställning med ”Stickprov”. Vid akut analys kontakta jourhavande läkare på Klinisk kemi.

Hantering

Plastflaskor innehållande syra erhålls från laboratoriet.

Transport

Transporteras helst kylt till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

tU-Metoxikatekolamin

Metod

Metodtyp

Högtrycksvätskekromatografi (HPLC)

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

µmol/period

NPU-Kod

saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <17 årÅldersberoende

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=17 år0,5 - 7,0 µmol/24h
KommentarRef.värden är summan av metoxiadrenalin och metoxinoradrenalin.
Referensintervallsinformation
Ref.värdet är summan av metoxiadrenalin och metoxinoradrenalin
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.