330

Gallsyror

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Serum gelrör eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venblod. Fasteprov.
Analyseras enbart på SU/Östra.
Hållbarhet och förvaring efter centrifugering: - i primärrör: 2–8°C 2 dygn - avpipetterat 2–8°C 7 dygn - -20°C 1 år Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Centrifugering vid 2800g i 7 min förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

fS-Gallsyror

Metod

Metodtyp

Kolorimetrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU10607

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 >=18 år<8,4 
Kommentar Referensintervallet gäller för fasteprov. 
Referensintervallsinformation
Fastande patient: <8,4 µmol/L Medicinsk beslutsgräns vid intrahepatisk kolestas hos gravida: >40 µmol/L.

Bakgrund

För utredning av leverpåverkan vid graviditet och ställningstagande till
risk för fosterpåverkan vid intrahepatisk kolestas hos gravida. Förhöjda fastekoncentrationer av gallsyror kan även ses vid nedsatt leverfunktion och/eller
gallstas.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.