641

Oxygen, partialtryck

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Blodgasspruta (elektrolytbalanserat)

Provtagning

Venöst
Minsta blodvolym är beroende på sprutans storlek och fabrikat. Se respektive förpackning.

Hantering

Analyseras inom 30 min

Transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min i rumstemperatur

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P(vB)-pO2 (37°C)

Metod

Metodtyp

Elektrometri

Storhet

Partialtryck

Enhet

kPa

NPU-Kod

NPU12501

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Referensintervall saknas för venös blodgas.
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.